La incidència de la covid-19 a Manresa va ser molt important en els moments del pic de la pandèmia. Cada cop que es remiren les dades acumulades, com aquest diari fa avui analitzant la situació de la ciutat, apareix de manera clara que la capital del Bages va tenir una afectació alta, per sobre de les mitjanes de la província Barcelona i de la comarca del Bages. I encara que passin les setmanes i que hi hagi més casos declarats, aquestes mitjanes no perden llocs al rànquing, senyal inequívoc que hi ha incorporació de nous casos, com a mínim en la mateixa importància que en altres zones. Mirar les xifres per barris (o per àrees bàsiques de salut) permet introduir nous paràmetres d'anàlisi, com podria ser el de la renda per capita relacionat amb els casos de covid. Aquestes anàlisis sobre el que ha passat des de mitjans de març fins ara amb la pandèmia aporten una informació rica perquè els administradors, els polítics i els governs, en el grau que pertoqui a cadascú, gestionin les accions a dur a terme per evitar el rebrot, però, sobretot, la recaiguda social en la pandèmia.