La Generalitat ha obert ara un període consultes al sector de l'automoció per garantir que la licitació del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell tingui, ara sí, èxit. L'ambiciós centre, concebut per potenciar la competitivitat d'un sector clau en l'economia catalana i, especialment, al Baix Nord i el seu entorn (també el Bages), hauria d'impartir cursos d'FP en cicles mitjans i superiors, formació professional per a aturats i treballadors en actiu per millorar la seva qualificació i ocupabilitat, formació a demanda de les empreses i serveis a empreses i persones. Però el projecte ha estat encallat durant anys. El novembre de l'any passat se'n va fer una licitació que va acabar sense candidats. El sector de l'automoció ha alertat la conselleria d'Empresa que la que es presenta ara és «l'última oportunitat» per a un equipament en el qual, a més de recursos, cal abocar molta confiança. De moment, la gestió política, en aquest cas, no ha donat cap fruit. Ni un. La nova indústria, tan elogiada en els discursos, també és impuls de projectes com el de Martorell.