L´evangelista Mateu diu que el profeta Isaïes ja havia escrit: «Jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí. És la veu d´un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves rutes». Aquest missatger és Joan Baptista, el qual viu pobrament en el desert, predica demanant a les persones que se li acosten que es converteixin i, com a signe de conversió, bateja en el riu Jordà. Anuncia que després d´ell ve algú a qui no és digne de deslligar-li la corretja del calçat i que aquest que ve batejarà amb l´Esperit Sant. Joan Baptista avisa de l´arribada del Messies i li prepara el camí. Preparar el camí es fa mitjançant la conversió i el penediment dels pecats. Joan Baptista no busca la seva glòria ni el prestigi, sinó que diu que ell ha de minvar perquè qui ve, que és Jesús, creixi. Hi va haver deixebles seus que el van deixar per seguir Jesús.

El Baptista és un profeta que, com tants d´altres, serà executat per dir la veritat, però amb la diferència que és l´únic que ha vist complerta la profecia de la vinguda del Messies. Amb ell s´acaben els profetes perquè aquesta profecia ja s´ha complert. Amb la missió de Joan acaba l´Antic Testament. S´ha acabat l´antiga aliança de Déu amb el poble d´Israel i ara neix la Nova Aliança de Déu amb la humanitat.

Aquesta conversió que diu Joan que hem de fer per rebre Jesús no és fàcil. Cal molta força de voluntat i, sobretot, confiança en la gràcia de Déu. En primer lloc hem de prendre consciència del que fem malament i demanar perdó i ajut. Com que els canvis radicals són molt difícils de fer, si no és que l´Esperit Sant ens dona la força que va donar als apòstols per deixar-ho tot i sortir al món a predicar, intentem realitzar-ho fent bé al proïsme, de mica en mica, dia a dia, en la nostra vida quotidiana. El Senyor ve i li hem d´aplanar el camí. Ens hem de preparar essent humils i deixant de banda els nostres egoismes, les ganes de dominar els altres, de tenir poder i d´acumular coses materials. Al mateix temps hem de valorar-nos perquè tots som estimats per Déu, sense diferències.