La covid-19 fa forat a les residències. Talment com aquell bou de les corrides de toros que envesteix el torero i persisteix amb la banya burxant-lo a la vora de l'artèria femoral fins a fer-li mal, amb la mateixa persistència el virus penetra a les residències buscant els cossos més dèbils per arrabassar-los la vida. Ho fa en unes setmanes que són propenses a la propagació del virus, en un moment en què el país (i el món sencer) té enormes dificultats per combatre'l, i quan tots els índexs són de màxima preocupació sanitària. El virus és aquests dies a la residència de Solsona, on hi ha gairebé la meitat dels interns infectats i ja hi ha hagut una primera mort. D'una persona gran i fràgil, com diuen des de la direcció de la fundació de Sant Pere Màrtir, però al capdavall una persona que ha vist retallats els seus dies en aquest món. Les direccions dels centres, les empreses que els gestionen, les institucions que hi ha al darrere, el govern municipal i el català, tothom està preocupat per la situació i fan el que poden i saben. Per això la vacuna és l'esperança, i l'aïllament i la protecció, l'única defensa.