El runam del Cogulló, a Sallent, és un dels reptes mediambientals més importants que té plantejats el Bages. L'assumpció per part d'ICL d'una estratègia orientada a convertir l'explotació minera en sostenible ambientalment ha donat al gran magatzem un horitzó final en el qual hauria de ser buidat i restaurat, una operació d'enorme abast que exigeix una acció combinada en diversos fronts. En qualsevol cas, completar el buidat i la restauració serà una feina d'anys. Mentrestant, ICL es planteja instal·lar al vessant sud, el rep la màxima insolació, un parc de plaques solars que generaria ingressos amb un propòsit també sostenible. La inversió seria gran -18 milions- i la tramitació tècnica seria complexa, però és una solució imaginativa i neta que donaria al runam un ús rendible. És una proposta que genera dubtes importants, sobretot pel que fa a l'impacte visual i a la possibilitat d'enlluernament a l'entorn pel reflex del sol. Tanmateix, si els aspectes més inconvenients poden ser resolts de forma satisfactòria, seria un ús perfectament plausible per al dipòsit salat.