U n estudi publicat per la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) i per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) indica que cinc tipus diferents de pol·len van en augment a Manresa. L'altra cara de la moneda és la reducció de parietària, la segona al·lèrgia més comuna de la zona. L'arbrat i la vegetació són fonamentals en una població. Si les ciutats fossin només de ciment perdrien la seva veritable identitat com a espais d'interacció entre éssers vius. Però l'objectiu fonamental de la vegetació als nuclis urbans és que aporti qualitat de vida. Això implica tenir molt presents les molèsties i els perills que pugui ocasionar tant pel creixement i la proximitat a habitatges com per les al·lèrgies que provoqui. L'Ajuntament de Manresa està diversificant les espècies d'arbres que planta per tenir menys pol·len d'una mateixa espècie, entre altres mesures. L'equilibri és la clau per tenir una ciutat verda i, també, una població sana que necessita l'arbrat i la vegetació en general per obtenir-ne més beneficis i menys perjudicis.