En un estat de badoc, anava donant voltes envers les repercussions que la situació de pandèmia per la covid-19 té, tindrà, o pot tenir en les persones. Una pandèmia que s'allarga i que té tota la pinta de què va per llarg. Es pot badar de manera col·loquial i tertuliana, val a dir que aquesta darrera manera d'opinar, es basa en una capacitat d'opinar i sembrar veritats absolutes envers qualsevol temàtica, sense por i, moltes vegades vergonya. Encara que la diferència és força clara en el «fragor» de les disputes tertulianes la barrera entre la «Vidència»i l'«Evidència científica» queden difuminades.

Els termes de vulnerabilitat, resiliència, incertesa, són emprats de manera freqüent com és lògic, i valdria la pena centrar-nos en el terme vulnerable i vulnerabilitat. Després de més d'un any de patir una situació de pandèmia que provoca afectacions físiques (la infecció), psíquiques (les conseqüències emocionals i malalties psiquiàtriques), socials (afectació de les relacions socials), econòmiques (pèrdua de capacitats adquisitiva), estrès en la societat, tensions en les polítiques sanitàries i en sistemes de protecció. I, tot plegat, hi afegeix uns nous termes, els de fatiga pandèmica i fatiga informativa.

Una situació d'estrès continuat afecta, de manera significativa, a l'estat de la salut mental de les persones, aquesta afectació les fa més vulnerables, vulnerabilitat que les fa més febles per relacionar-se, tant socialment com laboralment, i depenent de la situació social estimula la formació de grups vulnerables, feblesa més accentuada en grups vulnerables ja prèviament establerts. Si l'estructura social i econòmica també està ressentida i feble, la interacció entre persones i sistemes econòmics i socials entre en bucle, un maleït cercle viciós.

Un dels grups més vulnerables és el de les persones amb disfuncions i trastorns de salut mental, segons l'Organització Mundial de Salut Mental. Les persones amb trastorns de salut mental, per patir aquestes condicions són, en general més vulnerables, per factors que més endavant enumerarem, a la vegada fet que empitjora la seva vulnerabilitat i capacitat relacional i productiva i redueix el seu desenvolupament personal que incrementa les disfuncions en salut mental, punt d'inici del bucle.

En la situació actual el grup de persones amb problemes afegits de salut mental s'incrementa fent-lo cada cop més gran. En aquest grup, del que no en tenim dades definitives, és susceptible d'estar afectat per factors que incrementen la vulnerabilitat. Factors com patir l'estigma i discriminació per patir malalties psiquiàtriques, patir l'exclusió social, perdre oportunitats educatives i de treball, genera i obtenir menys ingressos econòmics, reduir el seu estàndard bàsic de vida, estar exposats a situacions adverses del seu entorn, tenir dificultats en l'accés a prestacions socials i de salut, entre altres.

Posem les intervencions en salut mental al lloc i nivell que la societat precisa, i serà més resilient.