Quiosc

Regió7

Victor Feliu

BROGIT

Víctor Feliu i Ferrer

Activista

I el pressupost participatiu?

La participació dels ciutadans/es en els pressupostos municipals de l’Ajuntament de Manresa ha sigut una llarga reivindicació de les entitats manresanes, sobretot les Associacions de Veïns/es.

El setembre del 2013 va aprovar-se, en sessió de Ple, iniciar aquesta experiència participativa. Des de aleshores, s’han efectuat cinc convocatòries obertes a la ciutadania, des de l’any 2015 fins al 2019. A la darrera convocatòria encara hi havia algun projecte d’edicions anteriors pendent d’executar-se. El regidor de Participació d’aleshores va manifestar que s’acabarien executant però que l’Administració podia arribar a ser desesperadament lenta. Coincideixo en la seva afirmació.

A la «web» de l’Ajuntament de Manresa s’hi explica que el pressupost participatiu pretén que la ciutadania no sigui només observadora de les decisions municipals sinó que ha de convertir-se en protagonista actiu. Doncs bé, portem-ho a la pràctica ! Ja fa uns anys que no s’ha convocat. Sí, es cert que hi ha hagut una pandèmia però altres ciutats també l’han patit i les convocatòries s’han continuat efectuant.

El 10 de desembre del 2020 l’Ajuntament manresà va convocar una reunió via telemàtica amb els quatre Consells de Districte. En aquella reunió vaig preguntar quan es reprendria la convocatòria del pressupost participatiu i la regidora de Recursos Humans i Govern Obert va contestar que no s’havia efectuat per motius de la pandèmia però esperaven poder convocar-lo l’any següent, és a dir el 2021. Així consta a l’acta.

Ara, doncs, potser ja comença a ser hora de tornar-ho a convocar i també comença a ser hora de revisar l’import destinat als projectes després d’estar uns anys congelat. L’any 2015 s’hi van destinar 100.000 euros a repartir entre 4 projectes. És a dir, 25.000 euros per projecte. Posteriorment es va incrementar fins a 200.000 euros, un màxim de 50.000 euros per projecte i aquí es va quedar.

I pel que respecta als Consells de Districte s’hi destinen 120.000 euros anuals (30.000 euros cada districte, algun d’ells amb mitja dotzena de barris). Aquest import també fa anys que està congelat.

Repassant els apunts llegeixo que a la primera convocatòria, l’any 2015, la regidora de Participació va dir que era «un primer pas cap a uns pressupostos plenament participatius». La realitat, però, confirma que Manresa encara està molt lluny d’aconseguir-ho.

En la primera convocatòria s’hi va destinar un 0,13% del pressupost general. I en la darrera convocatòria s’hi va destinar un 0,23% del pressupost general. Amb aquests percentatges cal preguntar-se què considera l’Ajuntament uns pressupostos plenament participatius, tal com va anunciar-se amb bombo i plateret.

Avui per avui, hi ha un abisme entre la teoria i la pràctica de la filosofia participativa. Democràcia participativa vol dir escoltar de veritat, convocar consultes ciutadanes abans d’executar els «nyaps» i oferir una participació real –no fictícia– a la ciutadania. I entre altres coses també vol dir que els ciutadans/es puguin participar a prioritzar les necessitats de la ciutat amb unes partides econòmiques molt més generoses.

Compartir l'article

stats