Des de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), juntament amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat de Radboud dels Països Baixos, s'ha dut a terme un nou estudi sobre la covid publicat a la revista "Frontiers in Immulogy". Prèviament ja es coneixia que hi havia relació entre patir certes malalties cròniques i desenvolupar formes greus de coronavirus. Gràcies a aquesta nova recerca, s'ha pogut identificar que dues variants al gen TLR7, fins ara desconegudes, podrien predisposar a homes joves sense antecedents clínics a desenvolupar una pneumònia greu per coronavirus.

Per saber-ho, es va analitzar a 14 homes d'entre 30 i 45 anys que havien necessitat respiració artificial per a tractar la covid, i que prèviament, no tenien antecedents clínics. Dos d'aquests pacients van presentar dues noves variants del gen TLR7 que fins ara no havien estat descrites. Els germans homes d'aquests dos pacients també les presentaven i també havien patit un tipus de coronavirus greu.

Aquest fet es va repetir en un estudi italià, ja que els casos de coronavirus lleus o asimptomàtics en homes menors de seixanta anys, no eren portadors de variants del TLR7. En dones és més complicat que la funció del receptor es vegi afectada, perquè la mutació es troba al cromosoma X i les dones tenen dues còpies d'aquest, per tant caldria tenir ambdós alterats. Des de la mateixa investigació, es creu que fer cribratges genètics a homes joves i sans per tal de buscar mutacions en el gen, pot ajudar a identificar aquells pacients de risc.

Gràcies a l'ajuda que els ha concedit la Fundació de La Marató de TV3, a hores d'ara aquest grup d'investigació continua buscant d'altres factors de risc, que puguin provocar que pacients aparentment sans desenvolupin formes greus de coronavirus.