L'Ajuntament de Vilanova del Camí està treballant juntament amb la Plataforma Salvem can Titó perquè aquest espai pugui ser declarat com a zona protegida i que no pugui ser inclòs com a ter-reny industrial en els propers anys. Més concretament, la voluntat municipal, segons va explicar ahir en el decurs del ple municipal el regidor de govern Jordi Barón (Junts x Vilanova), és que sigui declarat zona PEIN (Pla Especial d'Interès Natural).

Can Titó era una zona que havia quedat inclosa en els primers treballs del pla director urbanístic que està impulsant la Generalitat a la Conca d'Òdena, amb la intenció de poder trobar grans àrees de terreny que poguessin quedar dibuixades com a possible terreny industrial en els planejaments municipals, de manera que si arribés una oferta d'instal·lació d'una gran empresa (en aquests moments es pensa en el sector de la logística) les condicions urbanístiques fossin favorables. La proposta, però, ha aixecat una protesta entre els sectors que volen preservar l'espai agrari, però, en el cas de Vilanova del Camí, ha aconseguit que tots els grups s'hi posicionin en contra.

L'oposició al projecte ja s'havia fet palesa per part de l'Ajuntament de Vilanova amb declaracions públiques, però per si no n'hi havia prou amb les manifestacions dels polítics, ahir es va aprovar en el ple una moció conjunta de tots els grups i que va rebre, també, l'aprovació de tots. En aquest document es demana que Can Titó sigui un espai natural a preservar i conservar, i que es descarti l'ús industrial per a aquests terrenys. La moció era una proposta de la Plataforma Can Titó, però per aprovar-se al ple calia que la presentés un grup municipal i els partits van acordar fer-ho conjuntament. Aquesta proposta havia estat prèviament consensuada i al ple no va generar debat.

ERC va intentar aprovar una segona moció sobre la protecció de Can Titó i les polítiques urbanístiques i industrials en la qual es demanava que el terme municipal de Vilanova del Camí quedés exclòs del pla d'ordenació dels sòls industrials de la Conca. També es reclamaven més accions per a la promoció per a l'arribada de noves empreses. Aquí, el govern PSC i Junts x Vilanova va demanar al regidor d'ERC de deixar la proposta sobre la taula per tal de poder presentar una resolució més enriquida amb el debat de la resta de grups i de la resta d'Ajuntaments de l'entorn de Can Titó que tenen parts del terme municipal que es poden veure afectades per una regulació. Barón va dir que aquest tema s'està plantejant a municipis com Santa Margarida de Monbtui o la Pobla de Claramunt. Per a Barón, una moció com la que presentava ERC requeria consens d'altres alcaldes. La proposta dels republicans, finament, va quedar sobre la taula.

Arran d'aquesta proposta, Barón va explicar que actualment a Vilanova hi ha un 50% d'ocupació de sòl industrial, i considera que podria arribar a ser de fins a un 80% en no gaire temps ja que hi ha entre 5 i 10 empreses, segons va dir al ple, que estan interessades en les 7 parcel·les disponibles d'entre 5.000 i 10.000 m2.

ERC no compartia exactament les dades de Barón. Segons dades del 2018-19 que va exposar el regidor republicà Marc Bernàldez, l'ocupació dels terrenys és d'un 68% al polígon del Pla de Rigat, que té 37 hectàrees, i d'un 14% al polígon Riera de Castellolí, el més nou, que té un total de 31 hectàrees.