? La tendència de fer les vacances a casa i les cada vegada més facilitats d'arribar a les cotes altes de la muntanya, com ara mitjançant bicicletes elèctriques, ha portat als refugis un segment de la societat que fins ara no hi arribava. Es tracta de grups d'amics o famílies poc esportistes que veuen en els refugis establiments de restauració o hoteleria de la mateixa manera que els de les ciutats. És un client que no pren plena consciència d'aspectes com ara la dificultat de transport dels aliments, la gestió de l'establiment sense serveis bàsics o el tracte humà més proper.