Prop de 9.000 persones de les nostres comarques són actualment usuàries del servei local de teleassistència que presta la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments. Aquest servei, d'atenció domiciliària, garanteix la seguretat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, detectant situacions d'emergència i donant resposta immediata a aquestes. En concret, al Bages compten amb aquest servei 4.663 persones, al Berguedà 1.254, a l'Anoia 2.487, i al Moianès, 346. Un total de 8.750 persones usuàries, de les més de 85.000 que hi ha a tota la província.

Aquest servei funciona mitjançant un terminal instal·lat al domicili de la persona i una unitat de control remot en format de penjoll o polsera que permet estar connectat de forma permanent amb el centre d'atenció. Es complementa amb serveis com les Unitats Mòbils, els dispositius de seguretat o el reforç en el seguiment de les persones més fràgils.

En aquests anys també s'ha implantat un nou model operatiu d'atenció a emergències al territori. En aquest sentit, s'han ampliat les unitats mòbils per atendre emergències i realitzar seguiments. S'ha passat de disposar d'11 unitats mòbils durant el període que anava del 2013 al 2016, a un total de 29 durant aquesta dar-rera etapa.