Un equip multidisciplinari i de diverses institucions de la Cerdanya involucrades en els àmbits de la salut i l’educació han impulsat un projecte que, amb el nom «Som com som», pretén portar als nens i joves de la comarca els valors de la igualtat de gènere i l’assumpció de la diversitat en l’afectivitat i la sexualitat. El projecte preveu arribar als alumnes d’infantil, primària i secundària a partir d’aquest curs.

El projecte l’impulsen l’Àrea d’Igualtat i el servei d’informació i atenció a la dona (SIAD), l’àrea d’educació, l’àrea de joventut i el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal, el servei de Llevadores de Cerdanya, els EAP de la comarca i de l’Alt Urgell, el Centre de Recursos Pedagògics i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Puigcerdà. El programa se centra en quatre grans objectius: ensenyar i aprendre sobre els aspectes cognitius, emocionals, físics i socials de la sexualitat; proporcionar als infants, adolescents i joves els coneixements, habilitats, actituds i valors que els empoderin per ser conscients de la seva salut, del seu benestar i de la seva dignitat; desenvolupar relacions socials i sexuals respectuoses; valorar com les seves eleccions afecten el seu propi benestar i el de les altres persones; i comprendre i garantir la protecció dels seus drets durant tota la seva vida, i prevenir i conscienciar tota la comunitat educativa, familiar i social en temes d’afectivitat, sexualitat i perspectiva de gènere. Per portar a terme els objectius, un equip en el qual tindrà un paper destacat el psicòleg Miquel Alet com a formador, realitzarà tallers als alumnes. També programarà formació a professionals i professors, generarà material audiovisual i recursos per a les famílies i farà difusió del projecte a través de canals com la cultura, els mitjans de comunicació, l’oci i el temps de lleure. Una de les responsables del projecte, Montse Segura, ha explicat que fins ara no hi havia a la comarca un servei com aquest pel que té de coordinació i treball conjunt. Les xerrades ja han començat per als alumnes de primària de l’escola Llums del Nord i pels nous formadors a l’Hospital.