29 de setembre de 2017
29.09.2017
40 Años
40 Años

El turisme i la restauració concentren l'increment de llocs de treball

El sector de la construcció ha reduït el seu pes en l'ocupació del 15 % al 7 % en la darrera dècada

28.09.2017 | 23:49
El sector turístic crea la major part de l´ocupació

L'augment de l'ocupació s'està concentrant a les empreses hoteleres i de la restauració, amb taxes de creixement que estan per sobre de les registrades per la construcció, segons l'estudi «Desenvolupament de l'ocupació a escala sectorial durant la crisi i la posterior recuperació», publicat pel Banc d'Espanya.

Mentre que l'any 2007 la construcció absorbia el 15,3% de l'ocupació de l'estat espanyol i els hotels i restaurants només el 7,1%, al tancament del 2016 la construcció havia reduït el seu pes fins al 5,9%, mentre que el personal d'hotels i restaurants s'havia enfilat fins al 8,8%.

El Banc d'Espanya assegura que en tractar-se de sectors on el nivell de qualificació és «en general relativament reduït, el transvasament de treballadors entre ells es veu facilitat».

L'estudi compara el comportament del mercat de treball durant els cicles de recuperació de la crisi econòmica de l'any 2008, la de mitjan setanta i la de començament dels noranta.

La principal diferència és que la crisi que es va iniciar l'any 2008 va suposar una destrucció del 20% dels llocs de treball, que equival a uns 4 milions de treballadors, mentre que en els anteriors episodis de crisi la destrucció de llocs de treball va ser del 10% del cens laboral.

El regulador financer destaca que tot i que en l'actual procés econòmic ja s'ha recuperat el nivell de PIB d'abans de la crisi, el mercat de treball encara se situa el 10% per sota dels registres que hi havia el 2008.

Des del punt de vista sectorial, la recuperació de l'ocupació en l'actual procés de millora de la situació de l'economia registra uns comportaments similars a les anteriors crisis, amb creixement superiors a la mitjana en els sectors de la construcció i dels serveis de mercat i una recuperació més moderada en el sector industrial.

L'estudi del Banc d'Espanya amplia el focus en aquest sectors i intenta desagregar per subsectors aquesta recuperació de l'ocupació, i arriba a la conclusió que en el cicle actual s'observa un augment de l'ocupació en les branques d'hostaleria i restauració, amb taxes que superen les registrades en la construcció. Es tracta d'un increment que aprofita el bon comportament del sector turístic. Aquesta evolució de determinats segments d'activitat del sector serveis ha provocat «modificacions profundes» en el mercat de treball espanyol.

Així, la proporció dels empleats de la construcció ha caigut en més de 7 punts percentuals, en passar del 13,2% el 2007 al 5,9% al tancament de l'any passat.

Per contra, les branques d'hostaleria i restauració, a expenses de la construcció, han guanyat 1,7 punts percentuals, i han passat de suposar el 7,1% que pesaven el 2007 al 8,1% el 2016.

El Banc d'Espanya considera que en tractar-se d'activitats (la construcció, l'hostaleria i la restauració) «on el nivell de qualificació de la mà d'obra és, en general, relativament reduït, el transvasament de treballadors entre elles es veu facilitat».

El supervisor bancari adverteix també que davant la possibilitat que les branques d'hostaleria i construcció s'aproximin als seus màxims de llocs de treball en un futur pròxim, «sembla necessari cercar fórmules per expandir les oportunitats laborals dels aturats amb una formació més baixa».

Després de destacar que un dels factors positius de la crisi ha estat la retenció de joves en el sistema educatiu, el Banc d'Espanya preveu que amb aquest nivell de formació més alt de les noves generacions es pot esperar una millora general de la productivitat de l'economia espanyola.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook