Quin inversor som? És la primera pregunta que Daniel Lacalle, director de Tressis, ens recomana fer: «Cal definir quina capacitat tenim de prendre riscos. Si la borsa baixa un 2% em poso nerviós? Llavors he d´optar per un fons conservador, però he de saber que em tindrà poca o gens de rendibilitat. També cal trobar un gestor amb el que et sentis còmode. No ens deixem enganyar per la comissió, perquè sol ser molt baixa quan el producte és de masses, de gestió passiva, poc diferenciada. Això vol dir que està subjecte al mercat, que hi ha poca capacitat de reacció davant girs adversos». Un dels avantatges dels fons, expliquen a Bestinver, és que el valor liquidatiu ha descomptat totes les despeses, «el que veus és el que et queda -explica Gustavo Trillo, director comercial. No passa el mateix si compres accions. La nostra experiència amb inversors que han entrat sols al mercat és que es no pots arribar a tot. En invertir en fons, delegues en un equip ampli i experimentat que dedica tot el seu temps a identificar oportunitats. Sense cap dubte, a Espanya, ara com ara, el fons és possiblement el millor vehicle per posar els estalvis a treballar». «Rotundament sí -coincideix Juan Luis García Alejo, director de Negoci a Andorra d´Andbank-, fonamentalment pel gran avantatge que té traspassar sense cap cost fiscal».

En l´oferta de Bestinver, l´horitzó temporal és fonamental. «En renda fixa -diu Trillo- fem molt poc, perquè és una forma més de guardar els diners. La renda variable és per almenys cinc anys. El nostre objectiu és obtenir un 10% de mitjana anualitzada per duplicar el capital cada set anys aproximadament. I la preferència és Europa, només invertim en companyies que coneixem». Lacalle, però, es decanta per Estats Units: «El meu fons apostarà el 2018 per actius vinculats a l´enfortiment del dòlar. Comparat amb les economies emergents, va donar millor rendiment».

Les claus dels fons d'inversió

COMISSIONS

La normativa estableix límits. Es cobra per gestió anual entre el 2,25% del patrimoni i el 18% del resultat. Per exercir com a dipositari, la ges- tora ens detraurà un màxim del 2 per mil del patrimoni a l´any. Per subscripció o reemborsament, el límit és el 5% del valor liquidatiu.

SEGURETAT

La CNMV supervisa diàriament els fons. La gestora és només la dipositària, les participacions són propietat de l´inversor.

FISCALITAT

Els beneficis s´inclouen en la base imposable de l´estalvi. Tributen entre el 18% i el 21%. Si l´import obtingut en la venda d´una participació es reinverteix en un nou fons, la pèrdua o guany no computa en l´IRPF.

RENDIBILITAT

Restem al valor liquidatiu final el valor liquidatiu inicial (la nostra aportació menys les despeses corresponents de gestió i dipòsit). Dividim el resultat d´aquesta resta pel valor liquidatiu inicial i multipliquem per cent. El resultat serà el rendiment que llança la nostra participació en el fons.

ELS MILLORS D´ESPANYA

Els cinc fons més rendibles de la Borsa espanyola durant l´última dècada són, segons la consultora Morningstar, Santalucía Espabolsa, que ha pujat més d´un 4% de mitjana a l´any, Metavalor, EDM Inversió, Bestinver Bolsa i Gesconsult Renta Variable.

PATRIMONI

El sector gestiona 259.466.000 d´euros. Durant els últims 21 mesos hi ha entrat diners net. El rècord el van marcar el maig de 2017, quan se n´acumulaven 261.076.000.

GESTORES

El líder en volum de patrimoni gestionat és CaixaBank. El segueixen les gestores de Santander i BBVA.