Només el 12% de les empreses catalanes compleix amb la Llei d'igualtat, segons l'informe que va fer públic ahir l'Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona en l'acte de commemoració dels deu anys d'història. Tan sols 416 empreses de les 3.383 subjectes a aquesta norma aprovada el 2007 tenen el 40% de dones en els seus consells d'administració. Aquest percentatge no ha variat els últims cinc anys.

En un dels últims actes com a president, Valls va reconèixer que la Cambra ha intentat «amb no gaire èxit» que la dona s'incorporés a les institucions i a les funcions directives, i va desitjar «sort i encerts» a la futura directiva que presidirà Joan Canadell.

Una altra de les conclusions de l'estudi revela que el percentatge de dones directives està retrocedint i que només ocupen el 31% dels llocs de gerència, el percentatge més baix des del 2012, un fet que porta l'Observatori Dona, Empresa i Economia a afirmar que «existeix un clar sostre de vidre que dificulta a les dones accedir a responsabilitats directives». Una situació similar es dona als consells d'administració de l'Íbex-35, que contenen una presència femenina del 22,6%. En números absoluts, a les cúpules de l'Ibex-35 es calcula que hi ha 90 dones.

L'informe conclou que, tot i que la bretxa salarial s'ha reduït els últims dos anys, les dones cobren el 23,4% menys que els homes anualment. Una diferència de sous que s'accentua en les ocupacions més elementals, on hi ha una diferència negativa del 33%.

L'informe mostra que el percentatge de dones directives és més alt en la direcció de publicitat (45%), recursos humans (39%) i màrqueting (36%), mentre que en la direcció comercial i la gerència la presència se situa al voltant del 10% o l'11%. «Es millora molt lentament, esperem que les noves generacions siguin capaces d'impulsar molt més» l'equilibri entre gèneres, va desitjar Valls.