Les hipoteques formalitzades amb un tipus d'interès variable des de l'inici de la contractació van representar el 36% del total de préstecs concedits el 2018, enfront del 43% d'un any abans, segons dades de l'Associació Hipotecària Espanyola (AHE).

L'associació posa de manifest que la contractació amb un tipus variable ha mantingut una tendència descendent des del 2016, la qual cosa trenca amb l'hegemonia que caracteritzava aquest tipus de contractació en el passat. Així mateix, les hipoteques amb un tipus combinat que roman fix durant més d'1 any i fins a 10 (inclusivament) es van mantenir pràcticament sense canvis, i van aconseguir una quota de mercat del 33%. Alhora, les atorgades amb un tipus fix fins a la finalització del contracte van passar de suposar el 27% de la nova contractació el 2017, a registrar el 31% l'any passat.

D'altra banda, l'AHE ha indicat que el volum hipotecari per a l'adquisició d'habitatge, el 2018 va ascendir a 42.709 milions, la qual cosa representa un increment del 16,5% respecte al 2017.

En el primer trimestre del 2019, es manté el dinamisme de l'activitat: s'han formalitzat 98.566 operacions d'habitatge, amb un valor de 12.151 milions d'euros, un repunt respecte al mateix trimestre de l'any anterior, del 23,0% i del 18,4%, respectivament.

El 2019, amb una mitjana de gairebé 33.000 operacions mensuals, es podrien aconseguir prop de 400.000 inscripcions hipotecàries d'habitatge.

«La contractació de tipus fixos es consolida com l'alternativa més atractiva per als nous consumidors donat el nivell de preus històricament baixos»,ha assenyalat l'associació.

«La previsible normalització i consolidació del mercat a l'empara de la bona marxa dels fonaments macroeconòmics, permetrà que l'activitat del mercat hipotecari continuï mostrant símptomes clars de millora durant els pròxims anys», afirma.

L'AHE ha explicat que la nova activitat hipotecària continua amb un «gran dinamisme», malgrat estar marcada per canvis importants en matèria de crèdit hipotecari.