El ple del Tribunal Constitucional va declarar ahir per unanimitat «inconstitucional, nul i discriminatori» el precepte que regula la quantia de la pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial per considerar que vulnera tant el dret a la igualtat entre treballadors a temps parcial i a temps complet com el principi de no discriminació a la dona.

En concret, el Constitucional, que ha estimat una qüestió interna d'inconstitucionalitat plantejada per la sala segona del mateix tribunal, ha declarat la nul·litat de l'incís de jubilació i d'un apartat del text refós de la Llei general de la Seguretat Social per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social. La sentència considera que aquest incís vulnera el dret a la igualtat entre els treballadors a temps complet i a temps parcial en el càlcul de la quantia de la pensió per la manera de computar el període de cotització.

A més, considera que és una discriminació indirecta per raó de sexe, «en evidenciar-se estadísticament que la majoria dels treballadors a temps parcial són dones, la qual cosa ocasiona un impacte advers sobre els treballadors d'un determinat sexe».

La resolució apunta que el precepte impugnat produeix «una desigualtat de tracte en faltar els requisits de justificació objectiva i raonable de les diferències que estableix».

També apunta que es trenca amb la proporcionalitat des del moment en el qual, a una reducció raonable de la base reguladora per al treballador a temps parcial en funció de la seva menor base de cotització, s'afegeix una reducció també del període de cotització per fixar la quantia de la prestació, fet que no es realitza en el cas dels treballadors a temps complet.

Per al Constitucional, «no resulta justificat que s'estableixi una diferència de tracte entre treballadors a temps complet i a temps parcial» respecte a la reducció addicional de la base reguladora mitjançant un percentatge derivat d'un «coeficient de parcialitat» que redueix el nombre efectiu de dies cotitzats. Aquesta diferenciació, segons el Tribunal, «condueix a un resultat perjudicial en el gaudi de la protecció de la Seguretat Social per als treballadors contractats a temps parcial» i «afecta predominantment les dones treballadores». En aquesta línia, el Constitucional considera que aquesta afectació predominant en les dones treballadores és considerada expressament en la sentència com a discriminació indirecta conforme a la definició inclosa en la Llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

Finalment, quant a l'abast de la declaració de la inconstitucionalitat i nul·litat, el ple assenyala que no només haurà de preservar-se el que s'ha jutjat, sinó que, en virtut del principi de seguretat jurídica, el pronunciament no s'estendrà a les situacions administratives fermes.

La Seguretat Social va assegurar ahir que té la intenció de complir «de forma immediata» amb la sentència del TC. Segons fonts de la Seguretat Social, el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social va rebre ahir a la tarda la notificació del Tribunal Constitucional, i els seus estudis jurídics es van posar a estudiar immediatament el contingut de la sentència.

D'altra banda, els serveis informàtics de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) també estan analitzant quines seran les modificacions tecnològiques a realitzar en el sistema de reconeixement de pensions per posar en marxa una nova aplicació que compleixi amb el que estableix el Constitucional.

A més, s'està treballant per determinar els terminis en els quals la nova aplicació estàra llesta. No obstant això, s'ha deixat clar que, en qualsevol cas, el que s'estableix en la sentència s'aplicarà des del mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), encara que es realitzi de forma manual de manera transitòria.

Les diferents entitats implicades de la Seguretat Social es reuniran avui per posar en marxa l'execució de la sentència del Constitucional.

Fonts de Treball van recordar que, encara que es tracta d'una normativa del Govern anterior, l'actual l'ha defensat perquè va ser acordada en el marc del diàleg social.