La constructora manresana Cots i Claret necessita incorporar al seu departament de manteniment un Tècnic gestor de serveis de manteniment, les responsabilitats del qual seran:

 • Estudi i presentació d'ofertes de manteniment.
 • Preparació de plans de manteniment en les seves diferents gammes, normatiu, preventiu, predictiu, correctiu.
 • Gestió responsable del correcte desenvolupament de manteniments, emissió d'informes, seguiment diari del funcionament del manteniment mitjançant aplicació.
 • Gestió de serveis i anàlisis de KPIs.
 • Realitzar reunions de coordinació i assignació de serveis del personal i els mitjans auxiliars
 • Anàlisi i optimització de recursos.
 • Pressupostar obres i tasques addicionals de manteniment.
 • Propostes i seguiment de millora.
 • Visites tècniques a instal·lacions.

Els requisits mínims per a optar al lloc són:

 • Enginyer Tècnic o Superior Industrial.
 • Formació en Prevenció de riscos laborals.
 • Coneixements sistema GMAO.
 • Experiència mínima de 5 anys en lloc similar.
 • Capacitat organitzativa.
 • Permís de conduir.

S'ofereix jornada completa i salari a convenir.

Interessats enviar currículum a cotsiclaret@cotsiclaret.com