10 de agost de 2019
10.08.2019
Regió7

L'ATC recapta 1.538 milions en la primera meitat del 2019, el 3,5% més

Els impostos gestionats per l'Estat i transferits a la Generalitat cauen el 34% en un any

09.08.2019 | 22:42
Un ciutadà fa una gestió a l'Agència Tributària de Catalunya

L'Agència Tributària de Catalunya va recaptar 1.538,7 milions d'euros en tributs propis i cedits durant el primer semestre de l'any, xifra que representa un increment del 3,5% en relació amb el mateix període de l'any passat. La comparació no té en compte els tributs anul·lats pel Tribunal Constitucional. Els impostos gestionats directament per l'Estat i transferits posteriorment van generar una recaptació de 72,9 milions d'euros, el 34% menys.

El descens s'explica pel fet que des del gener passat el tipus autonòmic de l'impost sobre hidrocarburs ja no forma part d'aquesta categoria d'impostos i ara està integrat en la categoria de tributs vinculats al model de finançament subjectes a bestreta.

Pel que fa el cas dels ingressos vinculats al model de finançament, que són transferits per l'Estat a la Generalitat en forma de bestreta, el total ingressat fins al juny són 9.327,6 milions d'euros, el 7,75% més.


Tributs cedits

De tots els tributs gestionats directament per l'Agència Tributària de Catalunya, els cedits són els que continuen tenint un pes més important. Durant els primers sis mesos, van generar 1.468,4 milions d'euros, el 4,08% més que l'any anterior. En aquest capítol, destaca el bon comportament de l'impost sobre successions i donacions, amb una contreta de 286 milions d'euros, el 5,92% més, i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals (ITPJAD), amb 1.054 milions d'euros (+5,09%).

L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats inclou l'impost sobre transmissions patrimonials (781,4 milions d'euros, el 3,79% més); l'impost sobre actes jurídics documentats (265,8 milions d'euros, el 8,47% més) i l'impost sobre operacions societàries (6,8 milions d'euros, el 34,6% més).

Pel que fa als tributs sobre el joc, hi va haver un descens de 9 milions d'euros per l'impacte de l'ajornament i fraccionament d'algunes autoliquidacions. Quant a l'impost sobre el Patrimoni, la Generalitat els recapta al juliol, no inclòs al primer semestre.

Respecte dels tributs propis, l'augment més gran es troba en l'impost sobre les estades en establiments turístics, que presenta una contreta de 22 milions d'euros, el 5,37% més que en el mateix període del 2018. En aquests ingressos, no estan inclosos els de Setmana Santa, ja que el primer semestre es recullen les autoliquidacions d'octubre a març, mentre que el juny de l'any passat sí comptabilitzaven aquest impacte.

La recaptació de l'impost sobre grans establiments comercials recull per primera vegada una anualitat sencera, concretament fins als 11,6 milions d'euros, mentre que en el cas de l'impost sobre habitatges buits es va reduir en 4,5 milions d'euros, en la línia de l'any passat. Segons Economia i Hisenda, es deu a l'assoliment de l'objectiu de l'impost de reduir l'estoc d'habitatges buits i augmentar-ne l'ocupació i la disposició a lloguer social. També és el cas de l'impost de begudes ensucrades envasades, que té com a objectiu reduir-ne el consum.

Pel que fa l'impost sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics, que va ser declarat inconstitucional el març passat, presenta un import negatiu de 18,3 milions d'euros, ja que en compliment de la sentència s'han hagut de retornar les quantitats ingressades des de d'inici de l'aplicació de l'impost.

Quant als tributs gestionats per l'Estat i transferits a la Generalitat, a banda dels 72,9 milions d'euros, el 34% menys, la recaptació procedent del joc on-line creix el 16,81%, amb una contreta del 15,8 milions d'euros, mentre que els ingressos de l'impost sobre determinats mitjans de transport (l'impost de matriculació) augmenten el 36,89% i arriben als 49,7 milions.

Finalment, els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen el 7,75% respecte als mesos de gener-juny del 2018 i arriben als 9.327,6 milions d'euros. Aquestes transferències són provisionals i no recullen les bestretes definitives corresponents a l'exercici 2019.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook