L'euríbor, l'índex al qual es troben referenciades la majoria de les hipoteques espanyoles, continua marcant nous mínims històrics durant l'agost, en què la mitjana diària a dotze mesos és actualment del -0,329%.

L'índex de referència es va endinsar el febrer del 2016 en ter-reny negatiu per primera vegada en la història davant la política ultraexpansiva del Banc Central Europeu per apuntalar la recuperació a la zona euro.

El març del 2018 semblava haver tocat fons, en situar en el -0,191%, i va iniciar llavors una tendència ascendent que portava els analistes a pensar en una tornada de l'euríbor a nivells molt propers al 0% aquest mateix 2019.

El Banc Central Europeu va posar fi el desembre al seu programa de compra d'actius i el mercat va percebre que les polítiques expansives estaven a punt d'acabar, descomptant una propera pujada de tipus que conduís a la normalització monetària, que va propiciar que l'euríbor continués pujant.

L'indicador es va elevar així fins anotar-se una mitjana mensual del -0,108% el febrer, moment en què va començar a cedir mes rere mes.

La garrotada va arribar el juliol, quan es va situar en el -0,283%, amb el canvi de postura de l'institut emissor presidit per Mario Draghi en la reunió del 25 de juliol.

Mantenir els tipus fins al juny

El Banc Central Europeu va canviar el seu llenguatge i va anunciar que mantindria els tipus d'interès en els nivells actuals fins almenys el juny del 2020, obrint la porta a una nova baixada.

El supervisor europeu es planteja, a més, reactivar el programa de recompra d'actius, rebaixar encara més els tipus de facilitat de dipòsit o, fins i tot, reformular l'objectiu d'inflació.

Aquests missatges van minvar les expectatives d'una ràpida pujada de tipus d'interès, i l'euríbor va tornar a mínims anuals.

En taxa diària, va tancar l'últim dia de juliol al -0,303%, i aquesta setmana ha marcat nous mínims per sota del -0,35%, fet que suposa un descens de gairebé el 17%.

En taxa mensual, l'agost llança una mitjana del -0,329%, fet que implica que l'indicador està més del 200% per sota de la mitjana de febrer, quan va marcar el màxim de l'any.

Amb aquests valors, les hipoteques de 120.000 euros a 20 anys amb un diferencial d'euríbor +1% a les quals els toqui revisió experimentarien un abaratiment d'uns 101 euros en la seva quota anual respecte al mateix mes de l'any passat o, el que és el mateix, de 8,4 euros al mes.

La propera trobada del Consell de Govern del Banc Central Europeu se celebrarà el 12 de setembre, en la que serà la penúltima trobada amb Mario Draghi al capdavant de l'organisme.