La compravenda d'habitatge es va situar en 46.015 transaccions el juliol, la qual cosa suposa una caiguda interanual del 20,8%, que s'accentua fins al 23,2% en la sèrie corregida d'estacionalitat, després de l'entrada en vigor de la nova llei hipotecària el 16 de juny passat.

Per tipus d'habitatge, la venda de pisos va mostrar una reducció interanual del 21,6% (-23,4% en la sèrie corregida per estacionalitat) i els habitatges unifamiliars van caure un 17,5%, al mateix temps que la de pisos de preu lliure va caure un 22%, segons el Consell General del Notariat. Aquesta caiguda de les transaccions de pisos lliures es va deure tanta a la caiguda dels nous (-33,1%) com a la dels de segona mà (-20,7%). En preu mitjà, el metre quadrat dels habitatges comprats al juliol va arribar als 1.453 euros, reflectint així una baixada de l'1% interanual, que es va deure exclusivament al descens del preu per metre quadrat dels pisos (-1,4% interanual), ja que els habitatges unifamiliars van veure augmentar el seu preu mitjà per metre quadrat un 2,3%. El preu per metre quadrat dels pisos de preu lliure es va reduir un 1,7% en el setè mes de l'any. Dins d'aquests, el preu del dels de segona mà es va situar en els 1.601 euros (-0,3% interanual).