Un total de 4.246 alumnes de 68 centres escolars catalans van participar durant el curs escolar 2018/2019 en el programa educatiu Aqualogia que impulsa Sorea. L'empresa gestora del cicle integral de l'aigua ha desenvolupat aquest programa amb l'objectiu de donar a conèixer el cicle natural i urbà de l'aigua mitjançant recursos educatius digitals i interactius.

El programa s'emmarca dins el pla estratègic de la companyia anomenat L'Efecte Blau, que «estableix uns objectius per avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establert per Nacions Unides i fer realitat la sostenibilitat mediambiental i el compromís social», segons expliquen fonts de la companyia.

Mitjançant vídeos, jocs i experiments, els alumnes poden treballar a l'aula quins usos es fa de l'aigua al seu centre escolar, com arriba aquest bé bàsic a les seves llars i quins tractaments hem de fer per poder beure'n i per retornar-la correctament al medi natural. L'objectiu és que els estudiants enteguin, d'una forma lúdica, la importància de consumir l'aigua de manera responsable.

Els educadors que duen a terme les sessions d'Aqualogia a les aules dels centres també posen a disposició del professorat una eina didàctica adaptada al currículum de cada cicle educatiu perquè puguin tractar el tema al llarg del curs.

«Amb les sessions d'Aqualogia aconseguim que l'alumnat entengui que la gestió de l'aigua és complexa i que és necessari fer-ne un consum responsable perquè té conseqüències sobre el medi ambient, la societat i l'economia», afirma Aísa Sevilla, responsable d'Operacions Acadèmiques i Serveis Educatius de l'Escola de l'Aigua, l'entitat encarregada de planificar i dur a terme les sessions.