CaixaBank va registrar un benefici atribuït de 1.266 milions d'euros fins al mes de setembre, la qual cosa suposa el 28,4% menys que en el mateix període de l'any passat a causa de l'impacte de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO), amb una afectació de 2.023 empleats i una despesa de 978 milions d'euros (685 milions nets).

Si no es té en compte l'impacte de l'ERO, que permet un estalvi de 200 milions d'euros l'any (32 milions ja durant el tercer trimestre), el resultat s'incrementa al 10,4% fins als 1.951 milions i el ROTE -rendiment del patrimoni tangible- va pujar fins al 10,1% el 30 de setembre. Els ingressos core, els derivats de l'activitat principal de CaixaBank i que representen el 94% del total, van aconseguir durant el trimestre el nivell més alt en la història del banc per la bona evolució de l'activitat comercial i van arribar als 6.201 milions durant l'any i van créixer el 2,9% respecte del trimestre anterior.

El marge d'interessos acumulat per CaixaBank fins al setembre arriba als 3.720 milions, l'1,3% més que l'any passat, per l'augment del volum de crèdit i els menors costos de finançament institucional. Les comissions netes sumen 1.904 milions d'euros, l'1,7% menys. En aquesta partida, les comissions bancàries, els valors i altres se situen en els 1.099 milions, una variació interanual de -1,1%.

El volum de negoci puja el 4%

Pel que fa a la part comercial, CaixaBank va augmentar el seu volum de negoci el 4,4%, fins arribar als 609.012 milions, i els recursos de clients van ascendir a 381.136 milions, el 6,3% més.

Els actius sota gestió van créixer fins als 99.677 milions (+6,1%) i el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs es van situar en 67.133 milions (+4%) i els plans de pensions van aconseguir els 32.544 milions (+10,7%). D'altra banda, el crèdit brut als clients es va situar en 227.876 milions, la qual cosa es va traduir en un creixement de l'1,4%, i la cartera sana va créixer el 2,1% el 2019.

Caiguda de la morositat

Segons les dades que es van presentar ahir, la ràtio de morositat es va reduir fins al 4,1%, i els saldos dubtosos van descendir 1.242 milions el 2019 (-449 milions d'euros en el trimestre) i es van situar en 9.953 milions. La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya va ascendir a 914 milions, la cartera de lloguer al país es va situar en 2.235 milions nets de provisions i el total de vendes d'immobles el 2019 va arribar fins als 354 milions d'euros.

Els actius líquids totals es van situar en 89.442 milions el 30 de setembre del 2019, amb un creixement de 9.912 milions l'any a causa de l'evolució positiva del gap comercial i a un volum de noves emissions superior als venciments.

En el tancament del tercer trimestre, CaixaBank avança en alguns dels objectius del seu pla estratègic 2019-2021, amb una quota del 27,4% en nòmines domiciliades i del 22% en estalvi a llarg termini. Actualment CaixaBank té 8 milions de clients vinculats a Espanya. Pel que fa a la solvència, l'entitat té una ràtio CET1 (la mesura central de la solvència bancària) de l'11,7%, 15 punts més que el 2018.

Banca socialment responsable

L'entitat segueix avançant en la transformació de la seva xarxa urbana amb el repte de tenir més de 600 oficines Store el juny del 2020 -actualment en té 416- i assevera el seu compromís de mantenir la xarxa d'oficines rurals (més de 1.000 oficines).

CaixaBank es va convertir en el primer banc espanyol de l'Ibex 35 en emetre un bo social com a suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A més, l'entitat també va ratificar els Principis de Banca Responsable, que tenen com a objectiu enfocar l'actuació del sector financer cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU i els Acords de París contra el canvi climàtic.

CaixaBank també continua compromesa amb les persones i el desenvolupament sostenible: per exemple, durant el 2019 i des que es va crear MicroBank, va concedir 936.000 microcrèdits, dels quals més del 80% els van formalitzar famílies.