El Govern ha autoritzat un acord pel qual l'Incasol finançarà amb 20 milions d'euros l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè pugui comprar habitatges provinents d'execucions hipotecàries i destinar-los al lloguer assequible. Es tracta del segon acord d'aquestes característiques del 2019, després que al febrer se n'autoritzés un altre de també 20 milions. Aquest any, el Govern haurà destinat 54 milions a adquirir habitatges per la via del tanteig: 40 milions provinents d'aquests acords i 14 milions de la liquidació de l'impost de pisos buits.

Des de la posada en marxa del decret de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d'habitatges d'execucions hipotecàries, la Generalitat ha obtingut 2.555 habitatges per aquesta via, per import de més de 131,4 milions. El 2018 es van obtenir 853 habitatges valorats en 49 milions per la via del tanteig i retracte.

El Govern ha destacat que també s'ha impulsat la via dels convenis entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances per concedir crèdits bonificats a ajuntaments i entitats del tercer sector per adquirir habitatges per tanteig.