Els joves no poden comprar el seu primer habitatge fins que tenen, com a mínim, 33 anys, segons un estudi de Donpiso. Aquesta és la mitjana d'edat en què es firma la primera hipoteca, d'acord amb l'informe, que atribueix el retard en l'edat d'emancipació a la «precarietat laboral juvenil» i la «dificultat per obtenir finançament sense tenir estalvis». Tot això fa que només un de cada cinc joves espanyols (21%) d'entre 16 i 29 anys visqui independitzat. En el cas del lloguer, l'informe fixa la barrera mínima en els 27 anys.

Segons l'estudi, no és fins als 30 anys quan les dades de compra del primer habitatge pugen considerablement, amb un 49% de les persones que decideix adquirir un habitatge, mentre que el 43% opta pel lloguer. En aquest cas, però, els joves d'entre 30 i 34 anys han de destinar el 60% del seu sou a les mensualitats, fet que esgota els estalvis de cara a una futura compra. En les condicions actuals, un jove necessita comptar amb el 20% del preu total de l'immoble, amb un valor de 250.000 euros per la compra d'un habitatge estàndard, el que suposa tenir estalviats 50.000 euros. En el cas del lloguer, són necessaris 1.500 euros d'inversió inicial. El subdirector general de Donpiso, Emiliano Bermúdez, apunta que la manca d'estabilitat laboral i econòmica, sumada als inconvenients per obtenir una hipoteca, és el que està «dificultant la compra d'una primera residència».