Només l'1% dels ciutadans de la demarcació de Barcelona de fora de la capital catalana considera Manresa com un indret turístic i l'1,4% fa el mateix amb el conjunt del ManresaBerguedà, segons una enquesta elaborada per la Diputació de Barcelona. El 0,9% també reconeix Cardona com un lloc d'interès. El Bages, però, està molt ben representat a l'enquesta per Montserrat, que és l'espai de la província de Barcelona més considerat en el treball, sense tenir en compte la capital catalana.

L'estudi, titulat «L'opinió ciutadana sobre el turisme a l'entorn econòmic de Barcelona», i que s'ha elaborat a partir de 881 entrevistes fetes entre els dies 21 i 25 d'0ctubre passats, demana als enquestats que destaquin de manera espontània algun lloc turístic de la demarcació de Barcelona, sense tenir en compte la capital. El 19,9% cita Montserrat i el 14,3%, Sitges. La resta de resultats estan molt per sota d'aquest percentatge. Prop del 14% no ho sap o no contesta. El 7% cita la Costa Brava i l'1,6%, la Costa Daurada. El 2,6% cita altres indrets de fora de la província, en una demostració de cert desconeixement dels límits territorials de la demarcació barcelonina i dels seus atractius.

Amb percentatges igual de menors als de Manresa o el Berguedà figuren Vic (1,7%), Badalona (1,5%) i Terrassa (1,2%). Lleugerament per sobre són citats el Maresme (4,2%), el Montseny (3,6%) i el Baix Llobregat (3,6%). D'aquestes dues comarques, els indrets que generen més interès són Calella i la Colònia Güell. Del conjunt de la Catalunya Central tan sols se cita, a més de Manresa, el Berguedà i Montserrat, Cardona, amb el 0,9% de respostes.

L'estudi també revela que gairebé el 60% dels enquestats no sap dir un indret de la província que no conegui i que li agradaria visitar. A la pregunta «Quin o quins llocs de la província de Barcelona que no ha visitat mai li agradaria visitar?», que admet vàries respostes i que permet respondre indrets de Barcelona ciutat, el 0,8% respon l'Anoia; el 0,6% Manresa; el mateix percentatge, el Berguedà; el 0,2%, el Bages; el 0,2%, les Mines de Sal de Cardona i tan sols el 2,1% Montserrat. En aquest apartat guanya la Sagrada Família, amb el 8,4% de respostes.

Tot i les reserves que genera l'enquesta per l'ampli desconeixement del territori que demostren les respostes, el reconeixement de Manresa com a espai per al turisme ha anat decreixent des de la primavera del 2017, quan l'enquesta assenyalava que l'1,4% de respostes tenia en compte la capital del Bages. Amb tot, aquest percentatge va anar caient en enquestes successives fins a un gairebé irrellevant 0,3% la tardor del 2018. En aquesta última enquesta es recupera fins a l'1%.

El turisme, beneficiós

Nou de cada deu persones creuen que el turisme és beneficiós per a la seva comarca, segons l'estudi realitzat per la Diputació de Barcelona Segons els enquestats, el turisme és el segon sector que aporta més riquesa a la comarca, darrere de la indústria. De fet, l'aportació econòmica d'aquest sector n'és un dels aspectes positius per al 56,8% dels participants a l'estudi, el percentatge més elevat obtingut en aquest aspecte des que es va començar a fer l'enquesta. D'altra banda, el 85,8% dels enquestats reivindica la necessitat de continuar fomentant el turisme i dos terços estan d'acord que la seva comarca hauria d'atraure més turisme.

Més enllà de l'aportació econòmica, el 13,9% dels participants a l'enquesta valora l'intercanvi cultural com un valor positiu del turisme, així com la coneixença del territori (9%) i la creació de llocs de treball (9%).

Entre els aspectes negatius, es troben les aglomeracions (25,8%), el turisme de festa (16,8%), el vandalisme (13,4%) i l'incivisme (10,4%). La percepció negativa del turisme de borratxera i del vandalisme ha crescut respecte a l'enquesta realitzada fa dos anys.

El 33,5% dels enquestats considera que el turisme limita les activitats i l'espai públic dels habitants i el 30,7% creu que s'està arribant al límit de la capacitat per absorbir el turisme a la comarca.