La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) està duent a terme una campanya específica perquè tots els treballadors i treballadores disposin de la informació relativa a la seva situació laboral i les seves bases de cotització, amb l'objectiu que tinguin coneixement de totes aquestes dades i puguin efectuar les comprovacions oportunes, segons han explicat fonts de l'organisme.

La TGSS ha pretès eliminar en el possible els enviaments en paper, de manera que el 70% dels avisos s'han realitzat per SMS als números de telèfon mòbil que consten en el fitxer d'afiliats. En aquests SMS s'inclou un enllaç des d'on es pot descarregar l'informe de vida laboral.

L'ens avisa que «s'han detectat falsos rumors en pàgines web i missatgeria instantània que alerten que aquests SMS són una notícia falsa o programari maligne, però es tracta d'una campanya real i amb totes les garanties de seguretat» de la Tresoreria.