La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va afirmar ahir que una sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord comercial tindria un impacte negatiu per a l'economia catalana d'entre 1.200 i 2.000 milions d'euros en cinc anys.

Segons l'agència per a la competitivitat de l'empresa, ACCIÓ, la xifra representa entre el 0,5% i el 0,8% del PIB català. Ahir la consellera va reunir-se amb la representant del consolat del Regne Unit, Jessica Griffhiths, per fer seguiment i anàlisi de l'afectació del Brexit en l'empresa, la universitat, la recerca i el turisme. La trobada s'emmarca en l'inici d'un període transitori a partir de divendres durant el qual el Regne Unit i la Unió Europea negociaran la nova relació comercial i econòmica.

Si no hi ha un acord, ACCIÓ va calcular que gairebé 1.500 milions d'euros d'exportacions d'una cinquantena de productes catalans al Regne Unit es veurien afectats pels nous aranzels. «El gravamen extra ens faria deixar de ser competitius», va manifestar la consellera. Més enllà de l'aspecte aranzelari, els controls en frontera, els permisos, la possible frenada de les relacions o els aspectes de fiscalitat i logística també «torpedinarien» les relacions comercials entre el Regne Unit i Catalunya.

Actualment, el Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya. En xifres, 3.370 empreses catalanes exporten productes a aquest país amb unes vendes anuals de 3.900 milions el 2018. Aquestes xifres representen el 5,5% del volum total de les exportacions catalanes i suposen un 1,5% del PIB català. «El Regne Unit és un soci molt important» per a Catalunya», va sostenir Chacón. Segons dades del departament, un Brexit sense acord afectaria 48 productes, principalment d'automoció, química i alimentació.

En matèria turística, el Regne Unit és el tercer mercat quant a la despesa i el segon emissor de turistes. Entre desembre del 2018 i novembre del 2019 van arribar a Catalunya dos milions de turistes britànics, que van generar una despesa de més de 1.948 milions d'euros.