La crisi de la Covid-19 ha provocat un augment sense precedents de les persones inactives durant el primer trimestre del 2020, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística. Entre gener i març s'han registrat 2.455.300 inactius a Catalunya, un increment de 31.500 persones (+1,2%) en comparació amb el trimestre anterior. És la xifra més alta dels registres de l'INE d'aquest indicador, que mostra les dades des del 2002. La caiguda de l'ocupació de 26.900 persones a Catalunya i 285.600 més a l'Estat en els tres primers mesos de l'any s'ha traduït en un increment tant de l'atur com del nombre d'inactius, apunta l'organisme.

La població inactiva està formada per les persones de més de 16 anys que compleixen les condicions per treballar però no s'incorporen al mercat laboral, i no són ni ocupats ni aturats. Alguns dels grups que formen aquesta categoria són els estudiants, els jubilats, les persones amb una incapacitat permanent o els que es dediquen a les tasques de la llar.

Tot i que en el primer trimestre de l'any s'acostuma a donar un increment de població inactiva principalment per les persones que passen a rebre una pensió de jubilació, l'INE explica que l'augment del primer trimestre de 2020 a l'Estat és un increment "sense precedents" que es deu fonamentalment a la dificultat sobtada de trobar una feina en ple confinament i a la dificultat de començar una feina en cas de trobar-la.

En aquest sentit, l'INE apunta que és probable que molts treballadors que han perdut la feina s'hagin classificat com a inactius perquè no han complert amb la definició que l'organisme fa d'aturat. A l'Estat la xifra d'increment d'aquesta categoria ha sigut de 257.500 persones, i la població inactiva total ja s'enfila a 16.525.900 persones.