El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts una sèrie de mesures incloses al decret del Ministeri de Justícia per evitar el tancament d'empreses amb problemes de liquiditat. Permetrà que les companyies insolvents no hagin de demanar concurs de creditors abans del 31 de desembre. Els jutges no acceptaran les sol·licituds de concurs que s'hagin presentat des de l'inici de l'estat d'alarma. Durant l'any següent des de la declaració de l'estat d'alarma el concursat podrà presentar proposta de modificació del conveni que es trobi en període de compliment sense necessitat que hagi passat un any des de la presentació de l'anterior, segons un comunicat de Justícia.

A més, segons l'esborrany del decret, el govern espanyol no computarà les pèrdues d'aquest 2020 en las causes de dissolució. El jutge donarà trasllat al deutor de les sol·licituds d'incompliment del conveni que presentin els creditors en els sis mesos posteriors a l'estat d'alarma però no les admetrà a tràmit fins tres mesos després que finalitzi aquest termini.

En aquests tres mesos podrà presentar proposta de modificació del conveni, que es tramitarà amb prioritat a la sol·licitud de declaració d'incompliment. A banda, amb la finalitat de facilitar el crèdit i la liquiditat es qualificaran com a ordinaris els crèdits de les persones especialment vinculades amb el deutor en els concursos que es poguessin declarar dins dels dos anys posteriors a la declaració de l'estat d'alarma.

També durant el termini d'un any des de la declaració de l'estat d'alarma, el deutor no tindrà el deure de sol·licitar la liquidació de la massa activa i el jutge no obrirà la fase de liquidació encara que el creditor acrediti l'existència d'alguns dels fets que puguin fonamentar la declaració de concurs.

"Es tracta, en definitiva, d'evitar que l'escenari posterior a la superació de la crisi de la covid-19 ens porti a declaracions de concurs o apertura de la fase de liquidació respecte d'empreses que podrien ser viables en condicions generals de mercat (valor en funcionament superior al valor de liquidació) amb la consegüent destrucció de teixit productiu i de llocs de treball", diu l'esborrany del decret.