El compromís de governs, empreses i ciutadans és essencial per aconseguir els ODS fixats a l’Agenda 2030 per les Nacions Unides

Aconseguir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) el 2030 és responsabilitat de tots: governs, empreses i ciutadans hem de treballar units pel bé comú. És per això que Banco Santander, en el seu compromís amb el progrés de la societat, ha establert 10 metes de banca responsable per sumar-se i aportar el seu gra de sorra en la consecució d’aquests objectius.

Per un món més verd

Banco Santander està fermament compromès amb el medi ambient i continua treballant per reduir la generació de residus i emissions en les seves pròpies operacions comercials. En aquest compromís, l’ODS 7: Energia assequible i no contaminant, ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles, ODS 12: Producció i consum responsables, i ODS 13: Acció pel clima, cobren gran rellevància.

Per a això ha implementat un pla d’eficiència energètica amb l’objectiu que, el 2025, el 100% de l’electricitat que utilitza provingui de fonts renovables i que per al 2021 s’hagi eliminat la utilització de plàstic d’un sol ús a totes les oficines i edificis. A més la companyia aconseguirà aquest any el seu compromís de ser 100% neutre en carboni.

El 2019, Santander va mobilitzar 19.000 milions d’euros en finançament verd i va ser líder mundial en finançament d’energia renovable, tant en termes de la quantitat de transaccions com dels seus imports.

Un referent com a companyia

Un dels objectius que s’ha marcat Banco Santander és convertir-se en una de les 10 millors empreses per treballar. Tenint en compte l’ODS 8 que busca promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i la feina decent per a tothom, l’entitat inverteix un important esforç a crear un entorn laboral conciliador, divers i inclusiu. Una tasca sota la filosofia de Best Place to Work, en la qual s’engloben multitud d’iniciatives, com a element fonamental de la cultura i els valors de la companyia.

Igualtat de gènere

En les societats més avançades es persegueix que homes i dones tinguin els mateixos drets. L’ODS 5 busca aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i nenes. Banco Santander per contribuir a aquest objectiu compta amb diferents iniciatives a tot el món. Concretament al nostre país han posat en marxa Generació 81, per donar visibilitat a referents femenins, trencar estereotips i aportar formació financera promovent l’apoderament femení i Dones amb S, que promou el talent femení en l’àmbit professional per reforçar el lideratge de les dones. Tot aquest esforç ha fet que l’entitat financera lideri l’Índex d’Igualtat de Gènere de Bloomberg 2020.

Apoderament financer

Per aconseguir un món més equitatiu i amb els mateixos drets per a tothom, trobem l’ODS 1, que busca posar fi a la pobresa i l’ODS 10, que pretén reduir la igualtat en i entre els països. El 2030 s’espera garantir que tots els homes i dones, en particular els més pobres i vulnerables, tinguin dret als mateixos recursos econòmics, així com als serveis bàsics, la propietat i el control de béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies i els serveis financers, inclòs el microfinançament.

Per contribuir a l’educació i l’apoderament financers, l’entitat compta amb diferents programes: Prospera Santander Microcrédito al Brasil, que impulsa el creixement de petits negocis per donar una oportunitat als més desfavorits per sortir de la pobresa; Tuiio a Mèxic, que ofereix productes i serveis financers per a persones sense accés al sistema financer formal, i Superdigital, una plataforma mòbil que permet les transaccions bàsiques sense necessitat de tenir un compte bancari i és utilitzada per més de 500.000 persones al Brasil, Mèxic i Xile.

Compromesos amb l’educació

Segons l’informe The Fortune 500 Change The World, Banco Santander és l’empresa privada que més recolza l’educació superior en el món, amb una inversió de més de 1.800 milions d’euros des del 2002 i la concessió de més de 430.000 beques i ajuts universitaris des del 2005. D’aquesta manera, es compromet amb l’ODS 4 a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. Aquests ajuts es canalitzen a través de Santander Universitats, amb programes que potencien l’accés a l’educació, l’emprenedoria i l’ocupabilitat dels joves a tots els països en els quals opera la companyia.

Units per una bona causa

Per aconseguir els ODS és fonamental impulsar aliances mundials per al desenvolupament sostenible recollit en l’ODS 17. En aquesta línia, Banco Santander participa en nombroses iniciatives i grups de treball a nivell regional i internacional que persegueixen l’assoliment dels diferents objectius, i és, entre altres coses, membre fundador dels principis de Banca Responsable impulsats per les Nacions Unides.