I és que el consum i la producció mundials (forces impulsores de l'economia mundial) depenen de l'ús de l'entorn natural i dels recursos d'una manera que continua tenint efectes destructius sobre el planeta. L'economia circular tracta de conscienciar i aplicar màximes de reciclatge, reduint l'entrada de materials i tancant el cercle de ?uxos econòmics i ecològics dels recursos amb què comptem al planeta.

Ara, en aquesta etapa postcovid-19, des de Prensa Ibérica hem traçat una trobada d'experts per contestar algunes de les preguntes que se'ns plantegen en clau ecològica. I és que, des del ciutadà, l'administració pública i l'empresa privada, hi ha solucions que requereixen l'esforç de tota una societat. Per a Vicente Galván López, director general d'Economia Circular de la Comunitat de Madrid, els reptes que ens planteja l'Economia Circular no són només ambientals sinó didàctics. "En una economia lineal cadascú fa el que pot, però ara és un cercle gairebé tancat i cada un ha d'identi?car a qui té davant i darrere". En aquest sentit, tots els experts reunits coincideixen que es necessita que "les lleis circulin de la mateixa manera ?uïda que ha de fer l'economia", és a dir, que les noves directives d'embalatges deixin de ser tan lineals.

Una a?rmació que subscriu Jose Luis Gallego, naturalista, periodista ambiental i escriptor, qui apunta que hi ha tota una revolució perquè les administracions i empreses ja aposten per l'Economia Circular. "La naturalesa no és una barra lliure i ?ns ara tot eren cànons de pagar. Això ha canviat per bé perquè es tracta d'una emergència. No només hi ha ecologistes a Greenpeace sinó en els consells d'administració de moltes empreses, com el cas de Cerealto Siro Foods o d'Aquaservice, empresa que és capaç de donar un servei sostenible de subministrament d'aigua, i convertir-se en cas d'èxit en Economia Circular. De fet, aquesta companyia valenciana ha instal·lat 350.000 fonts en llars de tot el país sense generar residus plàstics, ja que substitueixen els bidons mitjançant la seva ?ota de vehicles híbrids, la més gran d'Espanya."

"L'Economia Circular és una oportunitat per reduir l'impacte medi ambient, per sensibilitzar, crear llocs de treball, dialogar amb la natura i els consumidors."Així s'expressa Mar Güell, mànager de sostenibilitat de Danone Espanya, qui té més clar que sent Danone una empresa centenària, no s'arriba ?ns aquí sense una escolta activa i sense lideratges. "Portem anys treballant en l'acceleració cap a una economia circular i apostem pel plàstic reciclat (RPET) com la solució real per al nostre negoci d'aigües. Per això, estem treballat perquè les nostres marques d'aigües siguin 100% circulars en 2025 i apostem per aquest material com l'alternativa més circular per la nostra categoria".

En la trobada vam poder comptar amb Irene Mora, responsable de Medi Ambient i Sostenibilitat de PlasticsEurope: "el sector té reptes legislatius. Som una indústria compromesa amb la sostenibilitat i l'Economia Circular, però necessitem temps per a realitzar una transició justa que ens permeti adaptar-nos a tots els nous canvis normatius, i un clar marc legislatiu que asseguri que no hi hagi ruptures de mercat dins de la Unió Europea. Els envasos del futur seran més sostenibles, circulars i e?cients. No hem de perdre de vista la funcionalitat de l'envàs, la seva raó de ser que no és més que la de protegir el contingut. Quan la gent pensa en plàstic només pensa en residus, però han revolucionat tots els sectors; metges, alimentació, construcció, automoció, etc. els plàstics han contribuït a l'economia circular des del principi i ho segueixen fent en totes les fases del seu cicle de vida. Si fem un bon ús d'ells i gestionem bé els seus residus, són la solució no el problema ".

Les dades més rellevants els va aportar Mayca Bernat, responsable de comunicació de Cicloplast. Per exemple, el 2018, el plàstic va superar el plàstic reciclat davant el dipositat en abocador. Això és el 42% de tot el plàstic reciclat. Espanya està al capda vant d'Europa en reciclatge de plàstic i en segon lloc en el reciclatge d'envasos i en els últims 10 anys l'augment va ser d'un 100%. I una dada que potser per òbvia passa desapercebuda: "el reciclatge és motor de l'Economia Circular perquè convertim els residus en nous productes i es tanca el cercle.

Les conclusions de l'esdeveniment van ser sorgint durant l'exposició dels ponents: el disseny del producte és primordial a l'hora d'identi?car el seu procés de reciclatge; la recollida del producte és fonamental, tant com el comportament de l'usuari; la demanda del plàstic reciclat necessita un marc legislatiu; la innovació és clau en aquest sector perquè inverteix molt en R + D perquè l'Economia Circular sigui una realitat; que el futur dels envasos sostenibles es basa en l'e?ciència i que la covid-19 ens ha obert una mica els ulls perquè els residus de la pandèmia estan necessitant de tractaments especí?cs perquè al no saber si estan contaminats fa difícil el seu reciclatge. A més, va quedar palès que el sector treballa en fer que aquests compromisos de reciclabilitat es facin realitat. No obstant això, queden barreres burocràtiques per destruir. El plàstic reciclat necessita reciclats de qualitat i ampliar els mercats. No obstant això, cada plàstic té la seva pròpia realitat i cada un té el seu propi procés de reciclatge.