Les cambres de Catalunya van mostrar ahir la seva preocupació pels recents dictàmens de no viabilitat d'una vintena de projecte eòlics arreu del país, especialment a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona. «Els projectes eòlics descartats podrien arribar a generar 1.150 GWh i suposarien una aportació al PIB de Catalunya de gairebé 40 milions d'euros a l'actual preu de mercat de l'electricitat», segons els càlculs les cambres de Catalunya.

Juntament amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), les institucions camerals reclamen a la ponència d'energies renovables -encarregada dels dictàmens no vinculants- que tingui una «visió total, holística» en l'anàlisi d'aquests plans eòlics.

«Sens dubte s'han de considerar totes les afectacions sobre fauna, paisatge i l'activitat primària, però cal evitar recurrents posicions extremes que no s'entenen degudament sospesades amb les necessitats i avantatges per a Catalunya», recorden les cambres de Catalunya i la UPIC. De fet, les dues institucions apunten que -per fer front als compromisos de la transició energètica- Catalunya ha de posar en servei un mínim de 4.090 MW de nova capacitat de generació eòlica i 6.270 MW de nova capacitat de generació solar fotovoltaica durant els pròxims 10 anys. «Això suposaria una inversió de l'ordre de 3.965 milions d'euros per la part eòlica i 5.568 milions d'euros per la part solar fotovoltaica, i generaria una gran capacitat de creació d'ocupació, estimada amb uns 30.000 llocs de treball», calculen les dues institucions.