L'Ajuntament de Berga i Bergacomercial han consensuat la modificació dels dies d'obertura comercial en diumenges i festius, a causa de la covid-19. El departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya resol periòdicament, a petició dels municipis, els dies festius en què es permet l'obertura comercial als diferents municipis. D'aquests, vuit diumenges i dies festius s'estableixen segons el calendari oficial de la Generalitat, mentre que dos dies festius addicionals poden ser designats lliurement per cada ajuntament. Els dies festius amb obertura comercial autoritzada pel que resta d'any són els següents: 15 d'agost, 20 de setembre, 11 i 12 d'octubre, i 6, 13 i 20 de desembre. L'Ajuntament acorda anualment amb la Unió de Botiguers i Comercials de Berga els dies festius d'obertura comercial autoritzada i la modificació del calendari.