Com poden les empreses contribuir al compliment d’aquesta agenda de desenvolupament global? Multinacionals com l’espanyola ACCIONA ho tenen clar “no som una companyia de construcció que s’ha diversificat en el negoci d’energia, o una companyia d’energia amb un llegat de construcció -assenyalen des de la companyia- som una empresa d’un nou sector que orienta la seva estratègia i les seves solucions a les necessitats i oportunitats de desenvolupament de l’agenda sostenible definida pels ODS i la transformació cap a una economia baixa en carboni”.

En aquest sentit, ACCIONA es posiciona com a pionera en un nou sector que entén que l’activitat empresarial només té sentit en el marc de la contribució al compliment dels ODS i la lluita contra el canvi climàtic “parlem d’un nou sector d’activitat que denominem SMART en al·lusió al fet que l’activitat empresarial d’ACCIONA es basa en cinc eixos: Sostenibilitat, Mitigació, Adaptació, Resiliència i Transformació”, expliquen també des de la companyia.

ACCIONA a través dels seus projectes d’energia renovables i infraestructures, contribueix a reduir les bretxes existents i generar un impacte positiu de manera local, prenent com a referència les 169 metes dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Així doncs, la multinacional espanyola, ofereix respostes sostenibles i rendibles a reptes presents i futurs tals com l’escassetat d’aigua, la descarbonització del sistema energètic, les infraestructures resilients i la innovació, les necessitats noves i creixents de la concentració de la població a les ciutats i la mitigació del canvi climàtic.

D’aquesta manera, la seva activitat contribueix de manera directa a avançar en cinc dels ODS, els vinculats a la disposició i gestió sostenible de l’aigua i el sanejament (ODS6), el d’accés a energia assequible, sostenible i usada eficientment (ODS7), el desenvolupament d’infraestructures resilients i innovadores (ODS 9) i el dedicat al desenvolupament inclusiu i resi- lient de les ciutats (ODS 11) i, derivat de l’anterior, al desenvolupament de solucions integrades per combatre el canvi climàtic i els seus efectes (ODS 13).

I com es pot mesurar l’impacte real de l’activitat de la companyia en l’èxit d’aquests ODS en temps de Greenwhasing? Per poder assegurar la credibilitat i transparència d’aquest esforç, ACCIONA està desenvolupat una metodologia interna de mesurament d’impacte en línia amb els ODS, per conèixer de manera objectiva i rigorosa els impactes positius generats, i gestionar i mitigar qualsevol potencial impacte negatiu al llarg de tot el projecte. Aquest sistema es basa en estàndards i mètriques internacionalment reconegudes tals com: els Principis d’Impacte de l’IFC, el GIIN (Global Impact Investing Network), eines de Lean Data, Impact Management Project, etc. L’eina permetrà quantificar la contribució d’ACCIONA al creixement econòmic, social i mediambiental local.

Inversions Acciona

Infraestructures per al desenvolupament

La inversió en infraestructures influeix directament o indirectament en l’èxit dels ODS. El creixement econòmic, el desenvolupament social i l’acció contra el canvi climàtic depenen en gran mesura de la inversió en infraestructures, el desenvolupament industrial sostenible i el progrés tecnològic. Avui dia 5 mil milions de persones viuen a més de 2 quilòmetres d’una carretera transitable durant tot l’any i 4 mil milions no tenen accés a internet, 940 milions viuen sense electricitat, 663 milions no tenen fonts millorades d’aigua potable, etc.

Segons estudis recents, el desenvolupament d’infraestructures vincula la consecució d’almenys el 72% de les metes dels ODS, més enllà dels seus efectes en l’augment de la productivitat i l’ocupació.

Les metes fixades pels ODS i l’ambició de l’Acord de París requereixen que la comunitat global inverteixi més del 7,6% del PIb mundial per any del 2015 al 2030. Donat que la inversió anual en infraestructures es xifra actualment en un 5,5 % del PIb mundial, ens enfrontem a corregir una bretxa del 2,1 % del PIb anual de tot el món.

Aigua i enrgia a la base de la piràmide

Al món, al voltant de 1.000 milions de persones no tenen electricitat, 2.000 milions no disposen d’instal·lacions d’aigua potable fiables, 4.000 milions no tenen sistemes de sanejament segurs i 3.000 milions utilitzen mètodes contaminants i insalubres per cuinar.

No disposar d’aquests serveis bàsics suposa problemes sanitaris greus (malalties oculars, respiratòries i diarreiques entre altres), fa baixar de manera dràstica la qualitat de vida i a més dificulta el desenvolupament econòmic al limitar la realització d’activitats productives i educatives. Acciona.org és la fundació del grup ACCIONA dedicada a proporcionar accés a energia, aigua i sanejament a persones de molt baixos ingressos, fora d’altres plans d’extensió d’aquests serveis.

D’aquesta manera, contribueix a la consecució dels ODS directament relacionats: ODS6 sobre aigua i sanejament, ODS7 d’energia sostenible i assequible, i ODS9 en infraestructures resilients i foment de la innovació.