El dèficit de l'Estat el mes d'agost es va situar en 60.2095 milions d'euros, el 5,39% del PIB, segons les dades del ministeri d'Hisenda publicades aquest dimecres. Per al conjunt d'administracions, l'estatal, l'autonòmica i la Seguretat Social, les últimes xifres disponibles són del juliol, i apunten un dèficit del 6,54%, l'equivalent a 73.128 milions d'euros. L'evolució del dèficit estatal a l'agost es deu a la baixada del 13,9% dels recursos i a l'increment del 18,9% de la despesa, fins als 170.775 milions d'euros. Aquest augment es deu als efectes de la pandèmia, pels programes sanitaris, i les majors transferències a la Seguretat Social i a les comunitats autònomes.

Els recursos de l'Estat es van situar en 110.480 milions d'euros, el 13,9% menys respecte al 2019. La recaptació d'impostos, el 81% del total, va caure el 16,1%, fins a 89.463 milions d'euros. Entre aquests, l'IVA va disminuir el 15,6%, fins a 40.455 milions, a conseqüència del menor consum derivat de la caiguda de l'activitat i la minoració d'ingressos per algunes mesures adoptades per pal·liar els efectes de la pandèmia. De totes maneres, la reducció de la recaptació de l'IVA a l'agost va ser inferior a l'experimentada en mesos anteriors.

Per altra banda, els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni van caure el 20,4%. L'Impost sobre Societats va disminuir el 7,1%, i l'IRPF ho va fer el 27,4%. Així mateix, també van caure els impostos sobre el capital el 60,3% i les cotitzacions socials el 0,9%.

Pel que fa a les despeses, l'augment més destacat es va produir en les transferències a les comunitats autònomes i a la Seguretat Social. Les primeres van augmentar tant per l'actualització de les entregues del març i l'abril com per la major liquidació del sistema de finançament del 2018 respecte a l'efectuada l'any anterior. A aquestes mesures s'hi va sumar el pagament de 6.000 milions del primer tram del Fons Covid-19, amb un import total de 16.000 milions.

Les comunitats autònomes van registrar un superàvit de 3.062 milions, el 0,27% del PIB, davant el dèficit del 0,26% registrat fa un any. Aquesta evolució es deu a diverses mesures adoptades pel Govern espanyol per garantir els recursos a aquestes administracions i donar resposta a la crisi de la covid-19.

Els fons de la Seguretat Social van registrar un dèficit de l'1,39% del PIB. Aquest comportament respon, fonamentalment, als impactes de la crisi especialment sobre les prestacions socials. Els recursos es van incrementar el 14,2% per les transferències rebudes de l'Estat, davant un augment de les despeses no financeres del 23,2%. Per la seva banda, el Sistema de Seguretat Social va registrar un dèficit de 3.873 milions, el 0,35% del PIB, un descens del 44,4% respecte a fa un any.