Anticipem quins tres grans temes marcaran el paisatge de la inversió el 2021: el desenvolupament d’una vacuna contra la Covid-19; la composició del Govern als Estats Units després de les eleccions

del novembre, i el Brexit.

Uns volums d’estímul i d’intervenció governamental sense precedents portaran el nivell d’endeutament a superar fins i tot el de després del 2009, i el món que sorgirà de la crisi es caracteritzarà per uns baixos nivells d’inflació, creixement i tipus d’interès; un escenari que no fa presagiar una rendibilitat relativa superior a llarg termini per a la inversió tradicional d’estil valor.

Oportunitats de mercat: la qualitat resistirà

Al finalitzar la crisi financera mundial el 2009, es va registrar una «pujada» en els mercats, concretament durant un parell de trimestres a partir del març d’aquell any, en què les accions sensibles a l’evolució econòmica van revelar un excel·lent comportament. El mateix està succeint en certa manera en l’actualitat, però vistos els volums sense precedents d’estímuls i intervenció dels governs, el nivell del deute serà encara més gran que el que hi havia després del 2009, raó per la qual és improbable que la «pujada» de la recuperació es mantingui. Així doncs, emergirem en un món de baixos nivells d’inflació, creixement i tipus d’interès; d’alguna manera, una repetició de la segona dècada d’aquest segle. En aquest tipus d’entorn, no és probable que el tradicional estil de valor tingui una rendibilitat superior a més llarg termini.

Un gran dèficit fiscal pot ser, per descomptat, inflacionista, però tota inflació que es produeixi segurament no es prolongarà per dos motius: primer, hi ha molta capacitat ociosa en l’economia, segons les dades de desocupació i la baixa utilització de la capacitat industrial; i segon, qualsevol repunt de la inflació anirà acompanyat de pujades dels tipus d’interès, cosa que frenarà amb rapidesa el creixement a causa del cost del servei dels elevats nivells de deute.

En conseqüència, no aconsellaríem afanyar-se a invertir en accions de valor i poc rendibles, independentment de les perspectives, i previndríem els inversors davant de les trampes de valor. Aconsellem invertir en actius de llarga durada i companyies de creixement durador capaces de prosperar fins i tot en l’adversitat: amb rendibilitat sostenible protegida per un considerable fossat, una alta puntuació a les Cinc Forces de Porter, sòlides credencials ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu) i un avantatge competitiu sostenible. La volatilitat seguirà sent elevada el 2021, encara que seria un error reaccionar instantàniament a forts cops sobtats en els mercats.

Crèdit: preferència pels bons “Investment Grade”

Els mercats amb qualificació «investment grade» es van beneficiar directament de l’estímul fiscal, com els programes de compra de bons corporatius i les prestacions per cessament temporal de l’ocupació. Identifiquem cert risc de revisions a la baixa una vegada que es retirin aquests suports, però existeix un risc més gran en el segment d’alt rendiment, un segment en el qual aconsellem als inversors prudència pel seu superior palanquejament financer. No totes aquestes companyies aconseguiran sobreviure; de fet, si l’elevat palanquejament financer va unit a un palanquejament operatiu, cosa que passa amb freqüència, s’hauria d’anar amb peus de plom. Així doncs, encara que ens agrada un element de risc dins del sector del crèdit en última instància preferim buscar-lo

en el segment amb qualificació «investment grade».

Renda variable

Els inversors han de preparar-se per a la continuació de tendències seculars actualment en marxa, com la digitalització i l’automatització, mentre que l’avanç del comerç electrònic s’ha vist propulsat per la pandèmia. Les accions beneficiades per aquestes tendències van seguir brillant el 2020 i esperem que continuïn fent-ho en el futur. També esperem que els àmbits cíclics afectats per la Covid-19 es recuperin a la vegada que ho faci l’economia, entre elles els viatges i l’entreteniment. Dit això, els inversors no haurien de deixar de costat les companyies que poguessin haver-se vist castigades per la pandèmia però que compten amb la solidesa financera i els models de negoci per guanyar quota de mercat quan l’entorn es recuperi.