El Consell Comarcal del Bages impulsa un pla de reactivació econòmica adreçat als 29 ajuntaments de la comarca per fer front als efectes de la pandèmia. El document s'ha començat a elaborar amb l'objectiu de donar resposta als reptes actuals i futurs que han sorgit a conseqüència de la crisi sanitària. El pla pretén fer més competitives les empreses del territori, treballar la capacitat de les persones per millorar la seva ocupabilitat i, en definitiva, assegurar la qualitat de vida de la ciutadania d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Tres professionals tècnics del Consell Comarcal del Bages han començat a treballar en l'elaboració de la diagnosi socioeconòmica de la comarca prèvia a la definició de les accions que caldrà implementar durant els propers mesos. En paral·lel, s'ha establert una línia de coordinació permanent amb el Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica promogut per l'Ajuntament de Manresa. El Consell proposa compartir i col·laborar amb tots els agents socials i econòmics del territori per aconseguir més impacte de les accions que es plantejaran.

El projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu.