El nombre d'afiliats estrangers afiliats a la Seguretat Social a Catalunya es va situar en 489.040 persones al gener, xifra que representa un descens del 2,61% respecte al gener de l'any passat, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Si es compara amb el desembre del 2020, el retrocés ha estat de l'1,72%. El 83,5% del total d'afiliats ho estaven en el règim general, el 16,41% en el d'autònoms i el 0,09% en el mar. En xifres absolutes, 408.370 eren del règim general, entre els quals també hi ha 14.048 afiliats al sistema agrari i 28.949 de la llar; 80.235 eren autònoms i 435 del règim del mar. Per procedència, 150.929 estrangers eren de països de la Unió Europea (30,86%) i 338.111 de països extracomunitaris (69,14%).

Concretament per països, la comunitat més nombrosa entre els estats de la UE és la romanesa, amb 43.327 afiliats, seguits de la italiana, amb 40.341, i la francesa, amb 19.181. Pel que fa els extracomunitaris, encapçalen la llista les nacionalitats marroquina, amb 59.721 afiliats; seguida de la xinesa i la pakistanesa, amb 27.545 i 19.987 treballadors, respectivament. A banda, hi ha un conglomerat de diversos països de la resta del món format per 138.760 persones.

Al conjunt de l'Estat, la Seguretat Social va registrar un amitjana de 2.044.669 treballadors estrangers afiliats al gener, xifra que suposa 33.967 ocupats menys que el mes anterior (-1,63%) i un 2,19% respecte el mateix període del 2020. El Ministeri recorda que el gener és un mes tradicionalment de caigudes per a l'afiliació però que el sistema va sumar el primer mes de any 72.117 altres respecte la mitjana de l'abril, coincidint amb el pic de la pandèmia i el confinament.