A Catalunya es van comprar 6.460 habitatges al febrer, el 6,7% menys respecte al febrer del 2020. La davallada és menys acusada respecte al gener, quan el nombre de compravendes va caure el 12,4% en termes interanuals, però contrasta amb els creixements del 5,6% i del 6,4% del novembre i desembre, respectivament. Segons les dades provisionals publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística, les demarcacions de Barcelona i Tarragona van ser les principals impulsores de la davallada a Catalunya, mentre que el sector a Girona i Lleida es recupera. Quant a l'Estat, al febrer es van registrar 43.185 compravendes d'habitatges, el 4,3% menys en termes interanuals. El nombre de compravendes a Barcelona al febrer es va situar en 4.009, el 14,9% menys respecte al febrer del 2020. La caiguda és més accentuada en comparació a la del gener (-13,7%), lluny del creixement de l'1,6% interanual del desembre. Per tipus d'habitatge, destaca al creixement de les operacions vinculades al nou, que va pujar el 10,4% interanual al febrer (1.283 operacions).