El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va deixar sense efecte el 20 d'abril les resolucions que establien les mesures sanitàries que comportaven el confinament dels ocells de corral amb accés a l'exterior per prevenir la introducció de la grip aviària a Catalunya. La conselleria va adoptar la decisió avaluant novament la situació actual de risc que determina que amb la finalització de la migració de poblacions d'ocells salvatges hivernants la probabilitat de contagi originada per aquests animals és molt baixa. Tot i això, es continuaran fent controls en explotacions avícoles que introdueixin animals procedents de França o d'àrees d'Alemanya amb presència de la malaltia.

Agricultura també va valorar que el fet de mantenir confinats ocells de corral que habitualment disposen d'accés a l'exterior suposa costos i perjudicis a les explotacions de les zones afectades. Tot i aixecar-se les mesures, els serveis veterinaris del Departament continuaran fent controls focalitzats a les explotacions que introdueixin animals procedents de França o d'àrees d'Alemanya amb presència de la malaltia.

A França, on la situació i evolució de la grip o influença aviària d'alta patogenitat (IAAP) preocupa especialment per la seva proximitat, s'han notificat aquest any 405 nous focus de la malaltia. Sembla, però, que la tendència d'aparició de nous focus va a la baixa, ja que durant aquestes primers dies d'abril només se n'ha notificat un en aus de corral.