Les empreses de l'Estat van aconseguir moderar la caiguda de vendes durant el mes de febrer. Segons les dades publicades ahir per l'INE, el conjunt d'empreses espanyoles va facturar un 9,1% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior, una davallada inferior a la registrada durant el mes de gener (-13%). El sector energètic va ser el principal motor, ja que la seva facturació es va incrementar un 6,2% en termes interanuals. No obstant això, les vendes a la resta d'activitats econòmiques van tornar a caure, perjudicats encara per les restriccions destinades a frenar l'expansió de la covid-19. La facturació a les empreses vinculades la indústria extractiva i manufacturera va reduir-se un 5,5% en termes interanuals. Per altra banda, la davallada dels ingressos al sector del comerç va ser de 7,5%, mentre que la caiguda a les companyies de serveis no financers de mercat va ser del 20,6%.