Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica de Catalunya, serà l’escenari de la novena trobada de l’Institut Espanyol de Baubiologie (IEB), un referent nacional en l’àmbit de la bioconstrucció i la biologia de l’hàbitat. En aquest context, de l’11 al 13 de juny, Avià, serà el punt de trobada d’alumnes, exalumnes i professors de l’IEB. Seran els encarregats d’oferir seminaris del Màster de Bioconstrucció de l’IEB. Sessions que inclouran els exàmens i la presentació dels Treballs de Final de Màster del centre. A més a més, divendres a la tarda, la presidenta de l’IEB, Petra Jebens-Zirkel, coordinadora del màster de Bioconstrucció del centre, oferirà una introducció a la bioconstrucció dins del programa de ponències de la mostra. Firhàbitat tindrà un espai exclusiu dedicat a l’Institut Espanyol de Baubiologie on es faran sessions i tallers per a la vuitantena de persones que es desplaçaran a Avià.