El DOGC ha publicat els calendaris de festius autoritzats per als dos propers anys d’acord amb la proposta del Consell Assessor de la Generalitat en matèria de Comerç. El Departament d’Empresa i Treball estableix 8 dels 10 festius d’obertura comercial autoritzada, que l’any 2022 seran els dies 2 i 9 de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, i 6, 8 i 18 de desembre. Els ajuntaments han de fixar els dos dies restants; en cas de no fer-ho el calendari es completarà amb els dies 27 de novembre i 11 de desembre. L’òrgan assessor compta amb representants de les principals entitats i associacions del sector, organitzacions empresarials, entitats municipalistes, sindicats, Cambres, associacions de consumidors, i experts. Pel que fa al 2023, els comerços podran obrir els dies 8 de gener, 25 de juny, 12 d’octubre, 26 de novembre, i 6, 8, 17 i 24 de desembre. Els dies 3 i 10 de desembre seran les dates supletòries per completar els 10 dies del calendari de festius del 2023.