L’Anoia va tancar el mes de març amb 33.740 llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms). Aquesta xifra suposa el 0,2% més respecte a un any enrere, tot i que suposa un creixement menys intens que el registrat al conjunt de Catalunya (1,7%). Aquesta evolució està influenciada per la disminució d’afiliacions que es va produir el mes de març de 2020 per l’aplicació de l’estat d’alarma i les restriccions aplicades per contenir l’expansió del coronavirus.

No obstant això, si es compara la xifra de llocs de treball amb els nivells previs a la pandèmia el passat mes de març encara se situava per sota de la de finals del 2019 (-3%) i del març del 2019 (-1,9%). Aquestes dades no inclouen les persones que estan afectades per un ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliades que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actives.

Aquesta és la tendència del mercat del treball i una de les principals conclusions que es desprèn de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Segons el tipus de règim d’afiliació, l’estudi revela una evolució anual positiva el març de 2021 tant entre els assalariats (0,1%) com entre els autònoms (0,6%). Amb tot, en comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (31 de març 2019) el nombre d’assalariats i d’autònoms s’ha reduït (el -2,5% i el -0,2%, respectivament). Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,9% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 49.594 persones a finals de març de 2021. Per sexe, l’evolució positiva ha estat més intensa per als homes (3,4%) que per a les dones (2,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,1%). Per nacionalitat, destaca el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 12,2% (2,1% els espanyols).

Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats ha disminuït només entre els menors de 45 anys i els nacionals. Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 47% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar.