Prop de 2.500 petites i mitjanes empreses catalanes venen a Amazon, segons ‘l’Informe sobre l’impacte d’Amazon a les pimes espanyoles 2021’. El 2020, aquestes companyies van registrar vendes internacionals per valor de 150 milions d’euros, un creixement de més del 50% respecte a l’any anterior. A l’Estat, les 12.000 pimes que venen a través d’Amazon han registrat més de 650 milions d’euros en exportacions, un 30% comparat amb l’any anterior.

Catalunya és la comunitat amb més pimes a Amazon, seguida de Madrid i el País Valencià, amb 2.500 i 1.500 empreses, respectivament. També és el territori amb més ingressos per les exportacions realitzades a través d’aquesta plataforma, seguida també de la Comunitat de Madrid i el País Valencià, amb 125 milions d’euros i 100 milions d’euros en vendes internacionals, respectivament.

El març d’aquest any, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat (ACCIÓ), depenent del Departament d’Empresa i Treball, va signar un conveni de col·laboració amb Amazon per impulsar la internacionalització de les petites i mitjanes empreses a través d’Internet. A través d’aquest acord, més de 400 pimes catalanes han participat en un programa formatiu d’Amazon aquest any en el marc de la iniciativa ‘Despega’ per impulsar la digitalització d’aquestes empreses. Aquest programa pretén ajudar a les pimes a realitzar la seva transició a la venda en línia, a través de recursos, eines i la formació necessària per poder obrir nous canals de venda, tant dins com fora d’Espanya.

«La pandèmia ha posat de manifest la urgència de la digitalització dels canals de venda de moltes pimes per seguir sent competitives. En aquest sentit, l’impuls de les exportacions del canal digital s’erigeix com un motor clau per a la recuperació econòmica», ha assegurat el conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero. A l’Estat, el total de pimes que venen a Amazon han creat més de 30.000 llocs de feina i altres 3.000 més a l’estranger.