“Si hi ha alguna cosa que ajuda a conformar un Estat modern i democràtic, és l'existència de les hisendes públiques eficaces. Sense una gestió tributària correcta, coherent i eficaç, els Estats són menys Estats i els ciutadans menys ciutadans”, amb aquesta frase arrencava Jesús J. Prado, gerent d'El Periódico de España, la trobada digital sobre 'Transformació i modernització de la Gestió Tributària ', organitzat per SAS i Microsoft amb la col·laboració de Prensa Ibérica. En aquesta trobada en línia hi van participar Sonia Díaz Español, directora General de l'Agència Tributària Valenciana; Domingo J. Moreno, director de l'Agència Tributària de la Junta d'Andalusia; Gema Pérez, directora de l’Agència Tributària de l’Ajuntament de Madrid; Eduard Vilà, director de l'Agència Tributària de Catalunya; Fernando Valiño, director de Govern i Sanitat a Microsoft; i Afshin Almassi, director de Sector Públic de SAS España.

L'objectiu que la sessió plantejava als participants era dibuixar un mapa de ruta de les agències tributàries en el procés de transformació que portarà aquestes organitzacions públiques a una nova era i que tindrà en la innovació i les possibilitats infinites de la tecnologia, l'aliat imprescindible per optimitzar-ne l'eficàcia i abordar els reptes de futur. La pandèmia ha propiciat un salt endavant vertiginós en el procés de digitalització. Una accelerada en el procés que ha portat la societat al lloc que al ritme normal s'hauria trigat uns quants anys a assolir. Aquesta revolució tecnològica que està canviat la societat a tots els nivells (salut, comerç, lleure, treball…) està cridada també a propiciar una revolució en les administracions públiques i, entre elles, les agències tributàries. "El que és fonamental és que utilitzem la tecnologia com a palanca de canvi en la transformació digital de l'administració", afirmava Gema Pérez, directora de l'Agència Tributària de l'Ajuntament de Madrid.

Domingo J. Moreno, director de la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía; Sonia Díaz, Directora general de la Agencia Tributaria Valenciana; y Gema Pérez, directora de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid.

L'impuls digitalitzador de la pandèmia i els fons de recuperació

Com a punt de partida, Afshin Almassi, director de Sector Públic de SAS España, que va actuar moderador de la trobada, feia un repàs per un context històric marcat per esdeveniments com la crisi provocada per la pandèmia i la que previsiblement es derivarà de la guerra d'Ucraïna. “En moments de disjunció i crisi, enmig de la tremenda crisi humanitària i econòmica derivada de la guerra, les agències tributàries som clau perquè som els responsables de gestionar bé els ingressos públics”, assenyalava Gema Pérez, que al·ludia a un futur en el qual aquestes institucions “hauran de mostrar-se capaces de gestionar la balança de manera que hi hagi prou ingressos públics sense ofegar les economies privades”.

En aquests primers compassos de la xerrada, Eduard Vilà, director de l'Agència Tributària de Catalunya, posava el focus en el canvi de paradigma propiciat per la pandèmia, que ha suposat un canvi en la manera de treballar i el model de relació entre l’administració i els ciutadans. “Aquests esdeveniments disruptius els podem prendre en bona mesura com una oportunitat per al canvi i la innovació. Els fons de recuperació són una oportunitat per fer una transformació digital seriosa, potent. A l'Agència Tributària de Catalunya entenem que la transformació és un pilar bàsic en la modernització. L'objectiu ha de ser incorporar noves eines i recursos tecnològics i digitalitzar processos i serveis a fi de generar una millor qualitat i generar valor públic”.

Afshin Almassi, director de Sector Público de SAS España; Eduard Vilà, director de la Agencia Tributaria de Cataluña; y Fernando Valiño, director de Gobierno y Sanidad en Microsoft.

Digitalització de l'Agència Tributària: el futur és avui

Chatbots, tributs intel·ligents, big data, robots, cloud computing, intel·ligència artificial a la caça de l'evasió fiscal… Conceptes que formaven part fins fa poc d'un imaginari futurista ja es conjuguen en temps present: “Els temps han canviat i cal pujar a la locomotora del canvi”, afirmava Sonia Díaz Español, directora General de l'Agència Tributària Valenciana. Els participants en la trobada es van mostrar d’acord que la imprescindible transformació en què ja es troben immerses les agències que lideren haurà de dur-se a terme en diverses direccions.

Una és l'assistència al ciutadà. Un dels grans objectius de la modernització dels processos ha de ser facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries. “És important que hi hagi una atenció amable. Els diners del contribuent són sagrats i cal ser molt delicats i curosos en el tractament a aquest ciutadà”, remarcava Sonia Díaz. Es tracta, en bona mesura, de canviar aquesta imatge de la hisenda pública com aquest organisme que es dedica a perseguir i sancionar i facilitar al contribuent el compliment de les obligacions. El repte fonamental consisteix a aconseguir avançar en una nova relació amb els contribuents, basada en la utilització de noves vies d’informació, assistència i tramitació per canals telemàtics que permetin una atenció més àgil i eficaç (robots d’assistència virtual, resolucions automatitzades de certes actuacions , tramitació a través de la videoassistència…). "Hem de millorar la comunicació i l'assistència i implementar serveis multicanal que s'adaptin a les necessitats del contribuent", assenyalava Eduard Vilà.

Intel·ligència artificial per perseguir el frau fiscal

Si paguem tots, paguem menys. Aquesta frase, repetida diverses vegades al llarg del debat, marcava la direcció d'un altre dels grans objectius d'aquest procés de transformació: la millora contínua de la lluita contra el frau. I aquí, tal com va explicar Fernando Valiño, director de Govern i Sanitat a Microsoft, la intel·ligència artificial i l'ús del big data poden ser molt útils -ja ho estan sent- per a la detecció de patrons d'evasió d'impostos, identificació de xarxes comercials i prevenció del frau. En aquesta direcció apuntava a l'inici de la sessió Jesús J. Prado, gerent d'El Periódico de España: “El bon ús de les tecnologies ajudarà a reduir el frau fiscal que és el càncer, el corc que corroeix les societats més avançades”. Tot i això, en aquest capítol, tal com assenyalava Domingo J. Moreno, director de l'Agència Tributària de la Junta d'Andalusia, cal anar un pas més enllà: “És molt important que usem la transformació digital no només per controlar i destacar els defraudadors, sinó per destacar i premiar les bones conductes”.

A aquestes missions fonamentals se n'hi uneixen d’altres de les quals també es va parlar al llarg de la jornada com l'eficiència operativa de les agències tributàries, l'automatització de les tasques, la capacitació dels professionals en l'ús de les eines i els processos i, en definitiva, tot un canvi cultural i organitzacional en el si de les administracions públiques. I en la consecució de totes aquestes dades, les dades i la informació extreta a través de l'analítica avançada seran la clau del veritable canvi. “La qualitat de la dada és importantíssima: si no tenim dades de qualitat ni eines que permetin garantir-ne la fiabilitat, no tindrem informació útil”, recalcava Domingo J. Moreno. Aquest paper clau de la dada com a clau del canvi veritable implica també els seus propis desafiaments: l'explicabilitat dels models (per a què serveix l'analítica avançada com a suport a la decisió i poder operacionalitzar-la) i la transparència de l'analítica tributària, la ciberseguretat i el repte de conjugar la protecció de dades amb la interoperabilitat amb altres organitzacions i encara un altre: la captació i retenció del talent. "Estem necessitats d’uns nous perfils públics que duguin a terme tota aquesta gestió i aquesta transformació digital", apuntava Gema Pérez Ramón.

Una de les principals conclusions de la jornada és que la dada per si mateixa no és intel·ligència. La tecnologia és necessària per convertir la dada en intel·ligència operacional per a la presa de decisions. En aquest procés, la interpretabilitat juga un paper diferencial per a l'adopció d'aquest tipus de tecnologies ja que, a nivell tributari, l'inspector, per exemple, ha de tenir confiança en els resultats que li proporcionen els algoritmes de risc de frau. La modernització i la transformació digital de les agències tributàries es produeix gràcies a la incorporació d'eines tecnològiques, que poden marcar un punt d'inflexió mitjançant una millora en els resultats operacionals, rellevants i significatius.

La trobada digital afavorida per SAS, Microsoft i recolzada per Prensa Ibérica acabava amb aquesta pregunta plantejada pel moderador, Afshin Almassi: Com seran les agències tributàries d'aquí a tres anys? “Completament canviades –responia Gema Pérez Ramón–. Passarem a una analítica avançada, utilitzant eines de simulació i automatització per facilitar la presa de decisions diàries”.