El Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques, gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), ha quedat clausurat el 30 de juny després d’aprovar 30 operacions per un import de 3.255,8 milions d’euros, ha informat el hòlding públic en un comunicat. Les últimes operacions van ser aprovades en el Consell de Ministres del 27 de juny.

El fons va ser creat pel Govern central com una eina per reactivar l’economia postcovid i mantenir l’ocupació, i comptava amb una dotació de 10.000 milions d’euros, de la qual finalment s’ha gastat un 32,5%. L’import de 3.255,8 milions d’euros destinat a les 30 operacions que han rebut el vistiplau representa el 60% de l’import sol·licitat. La plantilla a 2019 de les 30 companyies beneficiàries del fons ascendia a 61.924 llocs de treball, mentre que la seva facturació total arribava als 20.248 milions d’euros.

Des de la seva creació el juliol del 2020, el fons ha rebut 73 sol·licituds per un import total de 5.392,7 milions d’ells. D’elles, més de la meitat van procedir del sector turístic (37), per un import de 2.668 milions d’euros; un 34%, del sector industrial (25), per import de 2.253 milions, i un 15%, del sector serveis (11), per import de 472 milions d’euros.

Les empreses que han accedit al ‘rescat’ públic han sigut Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas, Grupo Ferroatlántica, Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Celsa España, Isastur, Vivanta, Imasa, Meeting Point i Blue Sea.

Sol·licituds no elegibles

Del total de sol·licituds presentades, 43 no han resultat elegibles, per una quantia de 2.136,9 milions d’euros.

Entre els principals motius d’incompliment dels criteris per rebre el fons figuren el de la quantia mínima sol·licitada, que es va establir en 25 milions d’euros, cosa que ha fet que diversos sol·licitants hagin acudit a altres instruments de suport financer més adequats a la mida de les empreses; així com que el finançament d’operacions amb càrrec al fons es configura com una intervenció d’últim recurs, cosa que fa que les empreses que han aconseguit solucions alternatives, com ara entrada d’inversors, no siguin elegibles.

Així mateix, les empreses que tenien dificultats abans de la situació per la covid tampoc eren considerades adequades a les condicions del fons.

Imports

Els imports sol·licitats han anat des dels 25 milions d’euros (import mínim) fins als 550 milionsde la sol·licitud més alta (Celsa), si bé la majoria dels expedients han sigut resolts amb un import inferior als 50 milions, ja que les empreses sol·licitadores han sigut majoritàriament de mida mitjana, segons detalla la SEPI.

Així, l’import mitjà sol·licitat se situa en els 74 milions. Això és a causa que les companyies d’altres sectors o més grans s’han vist menys afectades per la pandèmia o han pogut cobrir les seves necessitats financeres per altres vies.

Aquest fons gestionat per la SEPI s’enquadra en el marc temporal establert per la Comissió Europea per afrontar la crisi ocasionada per la covid-19, però són fons nacionals, per la qual cosa les quantitats no aprovades no es perden.

Procediment administratiu

En el seu procediment administratiu, l’expedient s’inicia necessàriament arran d’una sol·licitud de l’empresa, que ha d’aportar la justificació dels diferents requisits d’elegibilitat que recull l’Acord de Consell de Ministres de juliol del 2020.

El procediment que es tramita té per objecte verificar l’efectiu compliment dels esmentats requisits d’elegibilitat. En el procés d’anàlisi, en què intervenen professionals de la SEPI i assessors externs, s’estableix de forma rigorosa el compliment dels criteris i requisits d’elegibilitat exigits en la normativa creadora del fons.

A més, s’analitza la situació precovid de l’empresa, l’impacte de la pandèmia, la necessitat i proporcionalitat del suport públic temporal, la suficiència de les mesures plantejades en el pla de viabilitat proposat per l’empresa, és a dir, la viabilitat de l’empresa, tot això per tal de garantir el reembors futur de les ajudes.