Els 10 milions de pensionistes que viuen a Espanya esperen expectants a com el Govern acabarà actualitzant les seves prestacions a partir de l’1 de gener del 2023. Una part molt rellevant de l’economia espanyola es decideix amb l’esmentada revalorització, fins al punt que la despesa en pensions que assumeix l’Executiu representa entorn de l’11,8% del PIB espanyol. La nova reforma dissenyada des del Ministeri de Seguretat Social marca que les prestacions contributives augmentaran en funció de com acabi l’IPC l’any i el Govern ja té les seves estimacions sobre això.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va presentar aquest dimarts passat l’avantprojecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al pròxim exercici, que contempla una despesa de 190.687 milions d’euros per costejar el sistema públic de pensions durant l’any vinent. Això representa entorn de quatre de cada 10 euros gestionats des de l’Estat central. La partida augmenta respecte al 2022 en un 11,4% i és que les diferents pensions, tant les contributives com les no contributives, es veuran revaloritzades a l’alça a partir del pròxim exercici. ¿Però quant?

Pensions contributives

La gran majoria de pensionistes a Espanya cobren una pensió contributiva, entorn de 9,9 milions en total; i és la més comuna la prestació per jubilació. La nova llei de pensions estableix que cada any aquestes s’actualitzaran en funció del que hagi pujat l’IPC, sense que el Govern hagi de decidir ni intermediar res respecte a això. Aquest any l’augment del nivell de preus està sent especialment intens, el més gran dels últims 40 anys. El que està minvant el poder adquisitiu de la gran majoria dels ciutadans; si bé els pensionistes el veuran salvaguardat gràcies a aquesta clàusula.

Actualment l’IPC al setembre estava en un increment interanual del 9%, si bé aquest no serà probablement la xifra que finalment prengui com a referència la Seguretat Social per actualitzar les pensions. La llei estableix que la dada de referència serà l’IPC mitjà de novembre, respecte als 12 mesos anteriors. És a dir, fins que el 14 de desembre l’Institut Nacional d’Estadística (INE) no publiqui la dada consolidada d’IPC, els pensionistes no podran saber segur quin serà l’increment que han d’esperar per a l’any que ve.

No obstant, el Govern ja maneja estimacions i ha reservat fons per a l’esmentada actualització. La xifra que públicament manegen des de l’Executiu és revaloritzar les pensions el 8,5% a partir de l’any que ve, segons va reconèixer la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en roda de premsa. És a dir, si la pensió mitjana de jubilació està en 1.257 euros al mes, a partir de l’any que ve pujarà a 1.363,8 euros.

Pensions no contributives

Les pensions no contributives són aquelles que el beneficiari no les rep en funció del que ha cotitzat (com les de dalt), sinó en funció dels drets reconeguts per part de l’Estat. Les primeres les paga la Seguretat Social i les no contributives van a càrrec directament dels Pressupostos Generals de l’Estat a través de l’Imserso. Les més habituals són les pensions mínimes o les d’invalidesa. Segons les últimes dades, hi ha 446.822 pensionistes que perceben prestacions no contributives a Espanya; i és la pensió mínima no contributiva de 421,4 euros al mes.

Aquestes pensions no es revaloritzen en funció de l’IPC, sinó que es regeixen per la decisió del Govern de com han de pujar o no cada any. Per exemple, des de l’abril i a fi d’esmorteir l’impacte de l’elevada inflació, l’Executiu va decidir incrementar un 15% aquests imports i fins a final d’any. No obstant, encara no ha avançat públicament quant pujaran les prestacions no contributives l’any que ve.

El Ministeri d’Hisenda té pendent publicar pròximament, a través dels comptes dels Pressupostos, les quanties. L’IPREM, un indicador que regeix altres subsidis no contributius i que en exercicis anteriors s’ha apujat en la mateixa proporció que les pensions mínimes, augmentarà el 3,6%, segons ha avançat el Govern.